Split Payment w II kwartale przyszłego roku?

Multimedia / Polecamy

Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem prezesem Związku Banków Polskich rozmawia Robert Lidke.

Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem prezesem Związku Banków Polskich rozmawia Robert Lidke.

#KrzysztofPietraszkiewicz #ZBP: Zwróciliśmy się z wnioskiem o przesunięcie pełnego wejścia w życie przepisów o #SplitPayment o trzy miesiące, czyli na początek drugiego kwartału.

Robert Lidke, aleBank.pl: Panie Prezesie, banki chcą przełożyć termin wejścia w życie ustawy o split paymencie. Dlaczego?Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich: W istocie chodzi tu o kilka miesięcy, aby cały system w jednolity sposób był przygotowany do rozpoczęcia działalności. Idea split paymentu ma sens jeśli wszyscy operatorzy - w tym przypadku cały sektor bankowy – w sposób jednolity, w jednym czasie rozpoczną działalność w pełnym zakresie. Wówczas nie będziemy mieli do czynienia z jakimiś kłopotami ze strony klientów, migracjami wśród klientów.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Problem polega na tym, że polski sektor bankowy realizuje bardzo wiele projektów informatycznych, wynikających z rozwiązań prawnych, międzynarodowych przyjętych w skali UE – chociażby dyrektywa PSD2, RODO, czy dyrektywa dotycząca wymogów kapitałowych, czy jakiś czas temu już przyjętymi dyrektywami, jak Resolution. Tych projektów, poza biznesowymi, jest bardzo wiele. Chcielibyśmy aby ten ważny projekt dla polskiej gospodarki, przedsiębiorców, dla polskiego państwa – budżetu – zadziałał niezawodnie. Dlatego zwróciliśmy się z wnioskiem o przesunięcie jego pełnego wejścia w życie o trzy miesiące, czyli na początek drugiego kwartału. Chodzi o to, aby ryzyko jakiejś niesprawności nie było zbyt duże.

Mówi pan o tym, że klienci mogliby migrować. Chodzi tu o przedsiębiorców, bo oni będą mieli obowiązek posiadania konta, na które będzie trafiała płatność VAT. Jeżeli takiego konta nie będą mieli, będą musieli się przenieść do innego banku.Jest takie zagrożenie, że przedsiębiorcy, którzy przez wiele lat współpracują z określonym bankiem, na skutek pewnych problemów technicznych, technologicznych, mogliby szukać innego rozwiązania. To zaburzałoby stabilność, normalne funkcjonowanie firm z bankami i tego chcielibyśmy uniknąć.

Czy można wskazać banki, które mogą mieć problemy ze split paymentem. Nie mówię tu o konkretnych nazwach. Pytam o sektory - banki spółdzielcze, komercyjne?To jest kwestia zróżnicowana. Nie wszystko zależy od banku. To zależy też od dostarczycieli usług informatycznych. W niektórych przypadkach mamy wiele banków, ale kilku czy jednego dostarczyciela usług informatycznych - wtedy mogą wystąpić zagrożenia.Chcę powiedzieć, że wszystkie banki i firmy informatyczne robią wszystko, aby jak najszybciej zrealizować projekty i być w pełnej gotowości. Robimy wszystko, co jest możliwe. Wolelibyśmy nie ryzykować za bardzo, stąd spokojny wniosek, aby rozważyć ewentualność przesunięcia o kilka miesięcy terminu pełnego wejścia tego rozwiązania w życie. 
Udostępnij artykuł: