Spółdzielcy o nadzorze bankowym: Nasz Drogi Nadzorca w sześciu odsłonach

NBS 2009/07-08

Obowiązujące przepisy i interpretacje KNF często nie uwzględniają wielkości banku, obszaru i specyfki działania, jak również skali ponoszonych ryzyk.

Z daniem Stanisława Murawskiego, prezesa Poznań­skiego Banku Spółdzielczego ustawowy obowiązek poddawania się wielu różnym kontrolom (inspek­cje KNF, nadzór banku zrzeszającego, audyty bilansu, lustra­cja), które dotyczą na ogół podobnego zakresu merytorycz­nego, zaburza równowagę między realizacją misji fnansowej a zaangażowaniem pracowników w obsługę kontroli – nie mówiąc już o związanych z tym wysokich kosztach.

Odsłona I:

O wymogach kapitałowych i rekomendacjach obligatoryjnych

Jak pokazuje praktyka, stosowanie metody wskaźni­kowej przy obliczaniu wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne w bankach spółdzielczych, szczególnie tych osiągających dużą dynamikę przychodów, nie przynosi efektów adekwatnych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: