Spojrzenie na ustawę frankową

Tylko u nas

Rozmowa ze Zbigniewem Jagiełło - Prezesem PKO Banku Polskiego

Rozmowa ze Zbigniewem Jagiełło - Prezesem PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski osiągnął w drugim kwartale bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk netto za cały kwartał wyniósł 703 mln zł. Jest dużo lepszy niż wynik w pierwszym kwartale. W związku z tym, że otoczenie makroekonomiczne w Polsce jest dobre mamy bardzo dobry wzrost gospodarczy. Ta sytuacja będzie kontynuowana - wynik trzeciego i czwartego kwartału będzie równie dobry, być może lepszy. To dotyczy większości banków. One w różny sposób mogą reagować na sytuację gospodarczą. Każdy bank realizuje inną strategię natomiast per saldo będzie to dobry czas dla banków. Sytuacja polityczna wpływa na postrzeganie banków w Polsce, na system finansowy. Jesteśmy w okresie kolejnej kampanii wyborczej i politycy starają się znaleźć różnego rodzaju pomysły na to, aby zosytać wybranymi na następną kadencję. To jest zrozumiałe, tak działa każda demokracja.

Gdy mówimy o projekcie bankowym to jest tak, że mamy przed sobą miesiąc czasu na dyskusję na temat wad i zalet obecnego projektu, który został uchwalony przez polski Sejm. Posiedzienie Senatu, później znowu Sejm i podpisy Prezydenta.

Jeśli chodzi o system frankowy to chciałem dostrzec taką sytuację historyczną - w latach 2005 - 2007, gdy rosła fala kredytów frankowych wszyscy klienci chcieli kupować kredyty hipoteczne oparte na franku. Banki chciały je udzielać, media były za tym rozwiązaniem, eksperci, którzy analizowali tę sytuację również uważali to za dobre rozwiązanie, politycy także to wspierali. Wszyscy wchodziliśmy do tej rzeki razem i również razem powinniśmy z niej wychodzić. Rozwiązanie, które będzie w równy sposób obciążało wszystkich interesariuszy,  o których mówilem zostanie w tym czasie zrealizowane.

Jeżeli mówimy o działaniach regulacyjnych, które mają wspierać polską gospodarkę to trzeba myśleć o tym, że banki są częścią systemu gospodarczego która dostarcza kredytowanie dla gospodarki - myślę o dużych firmach, małych i średnich przedsiębiorstwach. Jeżeli ten poroces zostanie wzięty pod uwagę - nie tylko w krótkim, ale także w długim terminie - to jest to najważniejsza rzecz z punktu widzenia parlamentu, posłów - dbać o rozwój gospodarki, bo z niej pochodzą miejsca pracy, wynagrodzenia nas wszystkich.

Przed dwa lata trwała praca nad nowelizacją ustawy o listach zastawnych. Zakończyła się sukcesem. Parlament, Senat, Prezydent złożyli odpowiednie podpisy pod jej nowelizacją. Wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku. To jest dobry moment, gdy wszystkie istniejące i przyszłe banki hipoteczne mogły korzystać z tej ustawy, emitować listy zastawne czyli obligacje zabezpieczone na kredytach hipotecznych. To będzie czas, w którym rozpocznie się proces wdrażania w Polsce na dużą skalę kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej opartych na polskiej złotówce.

Zobacz również rozmowę w wersji wideo.

Źródło: aleBank.pl

Udostępnij artykuł: