Spokojnie z tym EURO… (sonda aleBank.pl – wrzesień 2014)

Finanse i gospodarka / Raporty / Tylko u nas / Wiadomości

Wrześniowa sonda stała pod znakiem wyboru Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej. Znalazło to swój konkretny wyraz w pytaniach jakie zadaliśmy ankietowanym.

Wrześniowa sonda stała pod znakiem wyboru Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej. Znalazło to swój konkretny wyraz w pytaniach jakie zadaliśmy ankietowanym.

Pytania pośrednio lub wprost nawiązywały przy tym nie tylko do opinii i spekulacji, temu wyborowi towarzyszących, ale deklaracji samego zainteresowanego, który mówiąc o kierowaniu pracami w strefie euro, wskazał, ze będzie to wyzwanie także dla naszego kraju. Wydaje się, ze znaczna część z Państwa owa opinie podziela.

141006.sondaz.alebank.pl.2014.09.czy.wybor.donalda.tuska.przyspieszy.wejscie.do.strefy.euro.gif

Na pytanie, "czy wybór Donalda Tuska przyspieszy wejście do strefy euro" 42 proc. badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej. To zwłaszcza w kontekście zawirowań w tej strefie i obaw stąd wynikających odsetek relatywnie wysoki. Nie oznacza to jednak, że nasz sceptycyzm wobec skutków ewentualnego wstąpienia uległ znaczącej redukcji. Nie przeceniamy również roli jednostki w historii, skoro 52 proc. respondentów było przeciwnego zdania. Nie trzeba wszak nikogo przekonywać, że różnica w rozkładzie odpowiedzi rzędu 10 proc. jest znacząca, a odwrócenie trendu, to zadanie na lata. Zwłaszcza, gdy zważyć, że odsetek osób nie posiadających w omawianej kwestii wyrobionej opinii zamknął się w 6 proc., co dwakroć przekracza standardowe wskaźniki dla grupy tzw. niezdecydowanych.

141006.sondaz.alebank.pl.2014.09.czy.wybor.donalda.tuska.umocni.zlotego.gif

Pytaliśmy także jak wybór byłego już premiera wpłynie na umocnienie złotego. W tym przypadku znacząca większość, bo 61 proc. ankietowanych, udzieliła odpowiedzi przeczącej, acz niemało bo 32 proc., co stanowi ponad 1/3 ankietowanych odpowiedziało tak, co oznacza, że wybór naszego rodaka na prestiżowa funkcję to nie tylko powód do zadowolenia, ale i podstawa optymizmu.

Tak wyraźna polaryzacja stanowisk nie wpłynęła na redukcję grupy nie posiadającej opinii w kwestii wpływu Donalda Tuska na kurs rodzimej waluty, bowiem 7 proc. uczestników sondy odpowiedziało "nie mam zdania". Konsekwencją ustąpienia rządu, było powołanie następców z tego samego obozu politycznego. Czy wpłynie to na zmianę realiów gospodarczych i postrzeganie przez obywateli stanu spraw w kraju spróbujemy się dowiedzieć w sondzie październikowej, do udziału w której już teraz zapraszamy.

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo na końcu strony aleBank.pl.

Mit

Udostępnij artykuł: