Spokojny początek tygodnia – 16.02.2016

Komentarze ekspertów

Rynek stopy procentowej - Stabilizacja krótkiego sektora polskiej krzywej, przy wyraźnych spadkach rentowności dłuższych papierów skarbowych.Rynek walutowy - EURPLN stabilizuje się poniżej 4,40 wspierany m.in. lepszymi danymi krajowymi. Dzisiaj w centrum uwagi dane z rynku pracy.

Rynek stopy procentowej - Stabilizacja krótkiego sektora polskiej krzywej, przy wyraźnych spadkach rentowności dłuższych papierów skarbowych.Rynek walutowy - EURPLN stabilizuje się poniżej 4,40 wspierany m.in. lepszymi danymi krajowymi. Dzisiaj w centrum uwagi dane z rynku pracy.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Bieżący tydzień rozpoczęliśmy stabilizacją złotego w okolicach 4,40 na parze z euro. Wsparciem dla naszej waluty nadal pozostają rosnące oczekiwania na odsunięcie w czasie kolejnych podwyżek stóp procentowych przez amerykański bank centralny (nasilane zeszłotygodniową prezentacją przez prezes J. Yellen sprawozdania dot. półrocznej polityki monetarnej Fed), ale w ostatnich dniach również dane dot. kondycji polskiej gospodarki (m.in. dynamiczny wzrost PKB za 4q15 do 3,9% r/r, czy wypracowanie po raz pierwszy od niepamiętnych czasów nadwyżki w handlu zagranicznym: w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku na poziomie 3,68 mld EUR). W poniedziałek do stabilizacji polskiej waluty przyczynił się też prezes M. Draghi nasilając oczekiwania na dalsze działania wspierające ze strony EBC.

Pozytywnych nastrojów nie zdołały więc popsuć bardzo słabe dane z Chin. Eksport okazał się o 11,2% niższy w styczniu niż rok wcześniej, co daje już siódmy z rzędu spadek jego dynamiki. Niepokoi fakt, że eksport spada nawet pomimo osłabienia juana o ponad 5% od sierpnia ubiegłego roku. Z kolei import obniżył się o 18,8%, a styczeń był już 15-tym z rzędu miesiącem jego zniżki. Ten znaczący spadek handlu był odzwierciedleniem m.in. niskiego popytu zewnętrznego, szczególnie biorąc pod uwagę słaby eksport gospodarek sąsiadujących, jak Korea i Tajwan. Wsparciem dla rynków okazały się zaś słowa premiera Japonii S. Abe, że "nadmierne wahania kursu waluty są niepożądane" i że w razie potrzeby podjęte zostaną odpowiednie działania na rynku walutowym oraz ustalenie przez Chiny oficjalnego kurs juana na wyraźnie wyższym poziomie niż przed trwającymi tydzień obchodami Księżycowego Nowego Roku. Zyskujący wobec dolara chiński juan silnie wspierał więc nastroje na rynkach EM. Nie zmienia to jednak faktu, że postępujące spowolnienie chińskiej gospodarki ciąży złotemu ograniczając skalę jego aprecjacji.

Po południu podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego, M. Draghi wyraźnie zasugerował, że EBC jest gotowy do podjęcia decyzji o luzowania polityki w marcu, jeśli wpływ niskich cen energii obniży oczekiwania inflacyjne, zaś zawirowania na rynkach pomimo dostarczonych impulsów monetarnych będą negatywnie oddziaływać na system finansowy, a w szczególności, na banki. Posiedzenie EBC zaplanowane jest na 17 marca.

Tymczasem, dobre dane krajowe odsuwają na dalszy plan ewentualne cięcia stóp procentowych. Ryzyka związane z możliwym osłabieniem złotego przeważają te wynikające z wciąż jeszcze pogłębiającej się deflacji (styczniowe dane o inflacji CPI na poziomie -0,7% r/r okazały się niższe niż minimalne oczekiwania rynkowe). FRA nadal dyskontują jedną obniżkę stóp o 25 pb do końca bieżącego roku, ale stosunkowo silna gospodarka nie wymaga na razie stymulacji ze strony polityki pieniężnej.

Na drugiej szali mamy politykę niskich stóp procentowych prowadzoną przez EBC oraz banki centralne Szwajcarii i Japonii. Rekordowo niskie lub wręcz ujemne stopy w tych krajach niosą ze sobą spadki rentowności obligacji. W minionym tygodniu 10-letni Bund był notowany blisko historycznych minimów, w czwartek spadł do poziomu 0,17%, jego amerykański odpowiednik spadł poniżej 1,65%. W poniedziałek mieliśmy zaś do czynienia z lekkim odbiciem rentowności na rynkach bazowych. 10-letni benchmark niemiecki jest notowany po 0,25%. Krajowe obligacje w różnym stopniu dostosowują swoje poziomy do rynków podstawowych. Papiery z sektora 2-letniego charakteryzują się ostatnio dużą stabilnością, kolejny miesiąc poruszając się trendem bocznym. Rynek wyraźnie znalazł optymalny poziom dla 2-letniego benchmarku w okolicy 1,50%. Długi koniec krzywej spadł w wczoraj poniżej 3,05%.

Na poniedziałkowej aukcji Ministerstwo Finansów sprzedało 32-tygodniowe bony skarbowe o łącznej wartości 2,4 mld PLN przy popycie przekraczającym 5 mld PLN. Rentowność wyniosła 1,29% w porównaniu z 1,365% na poprzedniej aukcji.

Dzisiaj poznamy dane z krajowego rynku pracy, natomiast środa będzie dniem publikacji danych ze sfery realnej (produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna).

Joanna Bachert
Marta Dziedzicka
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych

Udostępnij artykuł: