Spółdzielczość: Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych jako fundament efektywnego modelu biznesowego

NBS 2015/09

Te słowa wygłoszone przez francuskiego ekonomistę sto lat temu do dziś nie straciły na aktualności i znaczeniu. W ten sposób francuski lider ruchu spółdzielczego - chcąc podkreślić odrębność spółdzielni od spółki kapitałowej - nawiązywał do zasad, opracowanych przez pionierów spółdzielczych z Rochdale koło Manchesteru. Maria Dąbrowska - polska pisarka - mówiła natomiast: Odjąć spółdzielczości ideę byłoby tem samym, co odjąć miłości uduchowienie. Charles Gide, Maria Dąbrowska oraz wielu innych intelektualistów wiedziało, że w rodzącej się gospodarce rynkowej niezbędne są także przedsiębiorstwa nie nastawione wyłącznie na maksymalizację zysku i gromadzenie bogactwa dla samego siebie.

Te słowa wygłoszone przez francuskiego ekonomistę sto lat temu do dziś nie straciły na aktualności i znaczeniu. W ten sposób francuski lider ruchu spółdzielczego - chcąc podkreślić odrębność spółdzielni od spółki kapitałowej - nawiązywał do zasad, opracowanych przez pionierów spółdzielczych z Rochdale koło Manchesteru. Maria Dąbrowska - polska pisarka - mówiła natomiast: Odjąć spółdzielczości ideę byłoby tem samym, co odjąć miłości uduchowienie. Charles Gide, Maria Dąbrowska oraz wielu innych intelektualistów wiedziało, że w rodzącej się gospodarce rynkowej niezbędne są także przedsiębiorstwa nie nastawione wyłącznie na maksymalizację zysku i gromadzenie bogactwa dla samego siebie.

Alfred Domagalski

Dziś dobrze wiadomo, że wartość i bogactwo rynku tkwi w jego różnorodności, w tym, że obok siebie funkcjonują podmioty gospodarcze o różnym statusie prawnym, różnej strukturze własności, a także odmiennych celach prowadzonej działalności

Wielką rolę w tym zakresie odgrywa system spółdzielczy jako forma wspólnotowej przedsiębiorczości, oparta na zasadach samopomocy, solidarności, współpracy i odpowiedzialności. Potwierdza to długa, piękna i wielce użyteczna tradycja polska i światowa. To dziś także jeden ze współczesnych i nowoczesnych paradygmatów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Walory systemu spółdzielczego Problem bowiem stabilnego i zrównoważonego rozwoju leży w przyjętym modelu biznesowym opartym na uznawanym powszechnie i trwałym systemie wartości, według którego postępujemy. Demokracja, tak polityczna jak i gospodarcza, bez wartości prowadzi na manowce. Najlepsze przepisy prawne nie zastąpią naszych przekonań, zachowań i postaw. Mogliśmy się przekonać o tym po ujawnieniu się ostatniego kryzysu. Odejście od tradycyjnego systemu wartości, stanowiącego gwarancję ładu społeczno-gospodarczego, okazało się strategią zawodną i niebezpieczną.

Kryzys ten znacznie wyraźniej uwidocznił walory systemu spółdzielczego, niosącego ze sobą większe poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. We współczesnej gospodarce rynkowej, w sytuacji coraz częściej powtarzających się kryzysów, jest coraz większa konieczność rozwoju działalności nakierowanej na potrzeby ludzi, którzy korzystają z własnych usług, niż tych, którzy inwestują swój kapitał w ryzykowne przedsięwzięcia. W rzeczywistości spółdzielnie dywersyfikują system gospodarczy, wzbogacają rynek, wspomagają jego zrównoważone funkcjonowanie, optymalizują nasze postępowanie.

Dobrym przykładem są tu rynki finansowe, które dały świadectwo braku odpowiedzialności, wyrachowania, chciwości i prywaty.

Bankowość spółdzielcza, właśnie z uwagi na wartości i zasady, nie tworzy ryzykownych instrumentów pochodnych, nie spekuluje pieniędzmi swoich klientów na rynkach finansowych, nie generuje pustego pieniądza, bowiem najważniejszym kapitałem tego systemu jest człowiek. Spółdzielczość, w tym bankowa, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: