Spółdzielczość: SKO w opinii nauczycieli – opiekunów

NBS 2016/12

Szkolna Kasa Oszczędności, nawiązując do wieloletnich doświadczeń i tradycji bankowości spółdzielczej, stanowi niezwykle przydatny element praktycznej edukacji ekonomicznej, realizowanej w jednostkach systemu oświaty. Mocną stroną tej formy jest integrowanie młodzieży szkolnej wokół idei oszczędzania i działania dla wspólnego dobra. A także zapoznawanie jej z aspektami działalności bankowej oraz pogłębianie identyfikacji z lokalną społecznością.

Alicja Brand, Sabina Załupska

Relacja spółdzielnia uczniowska – szkolna kasa oszczędności

Kategorie „spółdzielnia uczniowska” (dalej SU) oraz „szkolna kasa oszczędności” (dalej SKO) są identyfikowane z edukacją dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Pierwsza z nich to forma edukacji w obszarze szeroko rozumianej przedsiębiorczości, a przedmiotem jej działalności może być, m.in.:

  • organizowanie zakupu i sprzedaży towarów, w szczególności: przyborów szkolnych, podręczników, zdrowej żywności;
  • prowadzenie drobnej wytwórczości i wykonywania nieskomplikowanych usług na potrzeby placówki oświatowej, na terenie której działa SU;
  • propagowanie doniosłych społecznie inicjatyw z obszaru ekologii i ochrony środowiska, w tym np.: ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: