Spółdzielczość: VI Kongres Spółdzielczości – podstawa prawna, tezy, rekomendacje

NBS 2016/11

W dniach 12–13 grudnia br. odbędzie się VI Kongres Spółdzielczości. Delegaci krajowych spółdzielczych branż, działając w kongresowej formule, przystąpią do oceny stanu krajowej spółdzielczości oraz zastanowią się nad nakreśleniem warunków i możliwości jej dalszego rozwoju. Na zjazdach przedkongresowych poszczególnych branż środowiska spółdzielcze wypracowały tezy programowe. Stanowią one punkt wyjścia dyskursu w przedmiocie wizji krajowej spółdzielczości na najbliższe cztery lata. Stanowią też podstawę do opracowania rekomendacji, czyli wypracowania form i sposobów wprowadzenia ich w życie.

 Alicja Brand

Ukierunkowaniem działalności organów statutowych Krajowej Rady Spółdzielczej na wykonanie wypracowanych ustaleń kongresowych zajmą się wybrani przez kongres członkowie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

{module BanerB1}

1. Historyczne tło VI Kongresu Spółdzielczości

Tegoroczny Kongres Spółdzielczości ma szczególny charakter. Organizowany jest bowiem w rocznicę powstania na ziemiach polskich pierwszej struktury wspólnotowej o charakterze spółdzielczym. Mowa tutaj o Hrubieszowskim Towarzystwie Rolniczym dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach,założonym w 1816 r.przez Stanisława Staszica. Ta właśnie struktura stanowiła pierwszą formę organizacyjną chłopów ukierunkowaną na realizowanie działalności rolniczej na rzecz zbiorowości, zgodnie z zasadą współ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: