Spółdzielczy model Grupy Crédit Agricole

Bankowość spółdzielcza

Założona 125 lat temu jako sieć lokalnych spółdzielni finansujących rolników, dzisiaj należy do 10. największych na świecie grup finansowych. Czy unikalny model organizacji Grupy Crédit Agricole może być wzorem dla polskich banków spółdzielczych? - pisze dla aleBank.pl David CAILLE, Crédit Agricole Centre France

Credit Agricole - Logo
Credit Agricole - Logo (źródło: Credit Agricole)

Założona 125 lat temu jako sieć lokalnych spółdzielni finansujących rolników, dzisiaj należy do 10. największych na świecie grup finansowych. Czy unikalny model organizacji Grupy Crédit Agricole może być wzorem dla polskich banków spółdzielczych? - pisze dla aleBank.pl David CAILLE, Crédit Agricole Centre France

#DavidCaille: Unikalny model #CréditAgricole bazuje na modelu przedsiębiorstwa demokratycznego, czyli spółdzielni tworzonej przez indywidualnych członków #BPS #SGB

Historia Crédit Agricole rozpoczęła się 23 lutego 1885, kiedy powstała pierwsza kasa lokalna (Société de Crédit Agricole) w miejscowości Salins-les-Bains.Było to możliwe dzięki podpisanej rok wcześniej ustawie umożliwiającej tworzenie związków zawodowych, a także zakładanie lokalnych kas (banków) wzajemnych.

Unikalny model Crédit Agricole

Dzisiaj Grupa Crédit Agricole we Francji składa się z sieci 2509 lokalnych banków spółdzielczych (caisse locale), zrzeszonych w 39 kasach regionalnych (caisse regionale).Dawid Caille, Credit Agricole Centre FrancCzęścią grupy jest również spółka Crédit Agricole S.A. pełniąca funkcje zarządcze i nadzorcze nad siecią kas regionalnych oraz innych spółek zależnych.Unikalny model Crédit Agricole bazuje na modelu przedsiębiorstwa demokratycznego, czyli spółdzielni tworzonej przez indywidualnych członków.Zarządzanie całym systemem opiera się na prostej zasadzie: "jedna osoba - jeden głos" oraz podwójnym statusie swoich członków, którzy są jednocześnie współwłaścicielami i klientami.David Caille, Crédit Agricole Centre France 

Jak stać się udziałowcem banku lokalnego?

Udziały w banku lokalnym można nabyć na podstawie zasad ustanawianych przez każdą kasę regionalną osobno. W kasie Credit Agricole Centre France minimalna kwota na nabycie udziałów wynosi 15 euro dla osób poniżej 30. roku życia i 45 euro dla pozostałych osób. Roczny limit wynosi 5 000 euro na osobę, a całkowity limit posiadania to 15 000 euro.Każdy udziałowiec, niezależnie od liczby posiadanych udziałów, ma jeden głos na walnych zgromadzeniach podczas których m.in. zatwierdza sprawozdania finansowe, wybiera administratorów reprezentujących go przed zarządem oraz podejmuje uchwały w najważniejszych dla banku sprawach. Udziałowcy banków lokalnych wybierają również władze kas regionalnych. To pozwala dostosowywać działalność banków do potrzeb lokalnych społeczności.Banki lokalne nie prowadzą własnej, odrębnej polityki i w całości podlegają decyzjom wypracowywanym na poziomie kas regionalnych. To one decydują m.in. o polityce kredytowej i określają akceptowalny poziom ryzyka. Koordynują także działalność inwestycyjną i prowadzą wspólne akcje marketingowe.

Jaka struktura?

Częścią struktury grupy jest Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA). Jest to organ odpowiedzialny za reprezentowanie banków regionalnych w kontaktach z władzami publicznymi, zrzeszeniami rolniczymi oraz innymi organizacjami spółdzielczymi.Działa również jako izba zawodowa i świadczy usługi na rzecz kas regionalnych, w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego (poprzez Institut de Formation du Crédit Agricole Mutuel) oraz zarządzania zasobami ludzkimi.Dodatkowym elementem jest Crédit Agricole S.A. - spółka akcyjna należąca do banków regionalnych i pracowników Grupy. Od 2001 r. Spółka jest notowana na giełdzie w Paryżu, ale większość udziałów nadal pozostaje pod kontrolą i jest własnością banków regionalnych.

Struktura  Crédit Agricole Centre France

Struktura Crédit Agricole Centre France
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: