Społeczna odpowiedzialność biznesu: Zaczęliśmy dużo wcześniej

NBS 2017/12

Próba opisania społecznej działalności sektora banków spółdzielczych w przestrzeni całej polskiej bankowości pozostaje zagadnieniem niezmiernie trudnym i złożonym. Już pierwsze skojarzenie, które przychodzi na myśl w związku z omawianym tematem sprowadza się do lokalnego charakteru banków spółdzielczych. To zaś od razu przywołuje skojarzenia z działaniem na rzecz społeczności lokalnych.

Przemysław Barbrich

Bliskość, relacyjność i całkowicie inny niż w wypadku bankowości korporacyj­nej czy uniwersalnej model biznesowy nasuwa na myśl stwierdzenie, że bankowość spółdzielcza od zawsze, czyli od momentu po­wstania, wykonywała prace na rzecz społeczno­ści lokalnych. Nie mamy tu nawet do czynie­nia z dylematem co było pierwsze – jajko czy kura, bowiem nikt przy zdrowych zmysłach nie stwierdzi, że już 150 lat temu wprowadzano na ziemiach polskich nowoczesne programy CSR, a tymczasem banki spółdzielcze już wtedy były i co więcej już pracowały na rzecz społeczności lokalnych, choć nikt nie nazywał tego wtedy społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Skąd się wziął ten cały CSR (corporate social responsibility)?

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: