Społecznik 2.0 – nowe miejsce w sieci

Bankowość

Pomysłodawcą, właścicielem projektu Społecznik 2.0 oraz sponsorem nagród w konkursach jest Spółdzielcza Grupa Bankowa. Czyli SGB-Bank SA oraz ponad 200 Banków Spółdzielczych działających w całej Polsce. Co to ma wspólnego z działalnością bankową? Z działalnością Banków Spółdzielczych - ma właśnie bardzo wiele, bo wspieranie lokalnej społeczności mają wpisane w swoje DNA od stuleci.

Pomysłodawcą, właścicielem projektu Społecznik 2.0 oraz sponsorem nagród w konkursach jest Spółdzielcza Grupa Bankowa. Czyli SGB-Bank SA oraz ponad 200 Banków Spółdzielczych działających w całej Polsce. Co to ma wspólnego z działalnością bankową? Z działalnością Banków Spółdzielczych - ma właśnie bardzo wiele, bo wspieranie lokalnej społeczności mają wpisane w swoje DNA od stuleci.

Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że same są lokalne. Banki Spółdzielcze to banki polskie. Nie miewają zagranicznej centrali, która decydowałaby o warunkach kredytów, dysponowała zyskami w zależności od światowej koniunktury czy mody. Banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej są odrębnymi, autonomicznymi instytucjami z pełną władzą i decyzyjnością na miejscu. Zależy im na rozwoju lokalnej infrastruktury, podnoszeniu jakości życia społecznego, bo same są jego częścią. Społeczności lokalne to ich społeczności! Bliscy i dalsi sąsiedzi, mieszkańcy tych samych miejscowości, użytkownicy tych samych dróg, skwerów czy podwórek. Dlatego część wypracowanych zysków chętnie inwestują w mądre działania na terenie, na którym funkcjonują. Razem wypracowują wiele dobrego!

IDEA, czyli... o co chodzi z 2.0?

Cel, jaki przyświeca Społecznik 2.0, to wsparcie oddolnych inicjatyw, które z pożytkiem dla lokalnej społeczności, zmieniają otaczającą ją rzeczywistość. Społecznik 2.0 stoi po stronie osób, które:

  • dostrzegają w swoim lokalnym środowisku dziedziny i obszary wymagające zmian
  • mają pomysły, co zrobić, by przekształcić otoczenie na lepsze i bardziej przyjazne danej społeczności
  • dbają o wspólne dobro oraz poprawę warunków życia w swoich "małych ojczyznach"
  • biorą los we własne ręce, a jednocześnie potrafią i chcą współdziałać.

PLATFORMA, czyli... jak działa 2.0?

Platforma jest narzędziem służącym realizacji opisanej wyżej idei. Platforma ta ma ułatwić współpracę oraz umożliwić pozyskiwanie dla swoich inicjatyw wsparcia merytorycznego, organizacyjnego oraz finansowego.

Oprócz Spółdzielni Pomysłów, czyli bazy inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność, na platformie docelowo można znaleźć także narzędzia umożliwiające wymianę umiejętności i wiedzy. Ponadto można uzyskać wsparcie mentorskie doświadczonych społeczników czy informacje zwrotne na temat swoich pomysłów od innych członków społeczności.

Platforma Społecznikowi 2.0 to wsparcie oddolnych inicjatyw, które z pożytkiem dla lokalnej społeczności, zmieniają otaczającą ją rzeczywistość.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Starogardzie

 

Udostępnij artykuł: