Społeczny wymiar rozwoju kogeneracji w Polsce

Polecamy

Sześć największych miast w Polsce ma cztery razy bardziej zanieczyszczone powietrze niż 15 największych aglomeracji UE. Powodem są benzopireny i pyły pochodzące głównie z transportu i energetyki. Emisję szkodliwych substancji mogłyby zmniejszyć rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie dla kogeneracji.

Zanieczyszczone powietrze to przede wszystkim koszty gospodarcze. Dużo więcej kosztuje wyprodukowanie każdej kolejnej jednostki PKB, a tym samym spada konkurencyjność gospodarki. Innym skutkiem są możliwe problemy ze zdrowiem. Szkodliwe benzopireny i pyły mogą przyczyniać się do chorób płuc, astmy czy nowotworu płuc, a także chorób układu krążenia. Polska obecnie ma dwa miesiące na przynajmniej rozpoczęcie działań legislacyjnych mających na celu poprawę sytuacji. W innym przypadku Unia Europejska może na nas nałożyć nawet 4 mld zł kary, licząc od 2004 roku.

Powyższa tematyka będzie poruszana podczas debaty, która odbędzie się 16 kwietnia 2015 w godz. 14.00-16.00 w Polskiej Agencji Prasowej. Celem posiedzenia jest ocena stanu obecnego, możliwości i skutków społecznych rozwoju kogeneracji w Polsce.

Uczestnicy:

  •     Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP
  •     Edward Słoma  – Wicedyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
  •     Marian Babiuch – Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych
  •     Bogusław Regulski  – Wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
  •     Jolanta Stawska – Dyrektor Delegatury NIK w Krakowie
  •     prof. Krzysztof Żmijewski – Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
  •     prof. Tomasz Żylicz – Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej Uniwersytet 
    Warszawski

Prowadzenie debaty, moderowanie dyskusji: Agnieszka Łakoma

Debata ma charakter zamknięty. PAP zapewnia transmisję na stronach: www.pap.pl i www.centrumprasowe.pap.pl

 
Udostępnij artykuł: