Spółka PCC Exol wyróżniona za działania CSR

Finanse i gospodarka

PCC Exol, największy w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent surfaktantów, zajął wysokie miejsce w rankingu międzynarodowej platformy CSR - Ecovadis. Ocena została przygotowana przez zespół ekspertów współpracujących i działających w ramach tej platformy.

Biorąc pod uwagę globalną skalę przedsięwzięcia firmy Ecovadis, PCC Exol jest jednym z niewielu polskich przedsiębiorstw, które dokonało kompleksowej samooceny w ramach działalności na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Statystyki platformy świadczą o rosnących trendach propagowania i wdrażania praktyk zrównoważonego rozwoju zarówno w krajach wysoko rozwiniętych jak i w regionach, które znajdują się na początku drogi do wzrostu gospodarczego. Obecnie Firma Ecovadis zanotowała ponad 20 tysięcy kart oceny dostawców, działających w różnych branżach przemysłu i usług w obszarze różnych dziedzin gospodarki.

Spółka PCC Exol, która po raz pierwszy w historii swojej działalności wypełniła kartę CSR, znalazła się na liście firm raportujących obok takich graczy rynkowych jak: Johnson & Johnson, BASF, Renault-Nissan, Bayer, Coca Cola, Enterprises, Heineken czy Orange. Jest to istotne i niezwykle prestiżowe wyróżnienie, zwłaszcza, że już w pierwszym roku raportowania firma osiągnęła srebrny poziom społecznej odpowiedzialności biznesu, otrzymując od ekspertów platformy Ecovadis bardzo wysoką ocenę, szczególnie w obszarze działań na rzecz ochrony środowiska.

– Tak dobry wynik już w pierwszym roku raportowania, to dla nas duży sukces, tym bardziej, że dopiero od niedawna inicjujemy działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR. Dokonane na platformie Ecovadis podsumowanie, zawiera takie zagadnienia jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, a także etyka w środowisku pracy i działaniach biznesowych. Aspekty te wpisują się w nasze cele strategiczne. Chcemy promować zrównoważoną chemię i osiągamy w tym zakresie pierwsze znaczące sukcesy – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC Exol.

– W gronie klientów PCC EXOL znajduje się wielu światowych liderów, dla których zrównoważony rozwój stanowi jeden z kluczowych elementów długoterminowej strategii rozwoju. Wyróżnienie w rankingu Ecovadis rozpatrujemy nie tylko w kategoriach sukcesu. To również widoczny dowód wsparcia naszych klientów w realizacji ambitnych celów wobec gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Ocena ekspertów Ecovadis jest dla spółki zewnętrzną formą aprobaty, będącą potwierdzeniem przejrzystości i ciągłego doskonalenia w obszarze promowania zrównoważonej chemii. Takie podejście pokazuje naszym globalnym klientom, że tak jak oni traktujemy kwestię zrównoważonego rozwoju jako priorytet w dążeniu do osiągnięcia równowagi pomiędzy opłacalnym biznesem a odpowiedzialnością społeczną i środowiskową – stwierdza Prezes Zarządu PCC Exol.

Słowniczek:
Surfaktanty (inaczej środki powierzchniowo czynne) – specjalistyczne produkty chemiczne posiadające zdolność zmieniania właściwości powierzchniowych cieczy, w której są rozpuszczone; wykorzystywane w wielu branżach przemysłu głównie ze względu na swoje właściwości: pianotwórczość, zwilżalność, emulgowanie i detergencję.

Źródło: PCC Exol

Udostępnij artykuł: