„Spółki Energetyczne” w ofercie Alior Banku

Bankowość

Alior Bank udostępnił nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny pod nazwą "Spółki Energetyczne". Produkt ten skierowany jest do osób poszukujących zysku wyższego niż na standardowej lokacie, ale jednocześnie stroniących od nadmiernego ryzyka. Inwestycja umożliwia zarabianie na wzrostach cen spółek notowanych na światowych giełdach. Zapisy przyjmowane są do 30 maja 2014 r.

Alior Bank udostępnił nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny pod nazwą "Spółki Energetyczne". Produkt ten skierowany jest do osób poszukujących zysku wyższego niż na standardowej lokacie, ale jednocześnie stroniących od nadmiernego ryzyka. Inwestycja umożliwia zarabianie na wzrostach cen spółek notowanych na światowych giełdach. Zapisy przyjmowane są do 30 maja 2014 r.

"Spółki Energetyczne" to ciekawe rozwiązanie dla klientów, którzy poszukują atrakcyjnych możliwości dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego i chcą doważyć go aktywami w postaci spółek z sektora surowców energetycznych. Spółki te są bardzo pozytywnie oceniane przez analityków, którzy w większość przypadków rekomendują "kupuj" dla akcji z koszyka.

Jak działa inwestycja?

"Spółki Energetyczne" to dwuipółletnie ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym inwestującym w Bankowe Papiery Wartościowe, które są emitowane przez Alior Bank. Klient na koniec inwestycji otrzymuje wpłacony kapitał oraz zysk równy 70-90% końcowego wzrostu wartości koszyka spółek: BP, Royal Dutch Shell, Eni, Chevron (Indeks). Poszczególne spółki w koszyku posiadają taką samą wagę, a dwie najwyższe stopy zwrotu ustalone w Dniu Wykupu przyjmują wartość Stopy Zastąpienia na poziomie 13%. Dzięki temu nawet przy niekorzystnym kształtowaniu się notowań spółek w okresie inwestycji, klient może otrzymać dodatnią stopę zwrotu.

W celu dokładniejszego zrozumienia zasad działania inwestycji prezentujemy przykładowe scenariusze dla inwestycji w wysokości 10 000 zł.:

140511.scenariusz.01.600x228

140511.scenariusz.02.600x470

Z inwestycji można się wycofać również przed upływem 30 miesięcy według wyceny rynkowej. Alior Bank dodatkowo gwarantuje, że wartość rynkowa w trakcie trwania inwestycji nie spadnie poniżej 86 za każde wpłacone 100 zł (mechanizm ograniczający straty). Przy wcześniejszym wycofaniu nie są pobierane dodatkowe opłat likwidacyjne.

Inwestycja ma charakter ubezpieczeniowy dzięki czemu klienci otrzymują ubezpieczenie na wypadek śmierci. Minimalna wpłata to 3 000 zł. Do inwestycji może przystąpić pełnoletni klient Alior Banku w placówkach Banku. Dodatkowo osoby, którzy skorzystają z oferty mają możliwość założenia wysoko oprocentowanej lokaty w promocji Lokata z Inwestycją.

Źródło: Alior Bank

Udostępnij artykuł: