Spotkania ze znanymi naukowcami – „Praktyczny wymiar nauki”, czyli Mazowsze wspiera innowacje.

Polecamy / Relacje

W dniach 15-16 października 2013 roku w Hotel Lord w Warszawie odbyła się konferencja - spotkanie ze znanymi naukowcami - "Praktyczny wymiar nauki" organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której celem było utworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy dotyczącej procesów komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii i wspierania innowacji.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony został zagadnieniom związanym z efektywnością przenoszenia wyników badań naukowych do świata biznesu, a więc skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych. Konferencja ta, w zamierzeniu organizatorów, miała przedstawić ogromne znaczenie współpracy pomiędzy nauką, a przemysłem, przedstawić nowe kierunki badań i rozwoju technologicznego oraz korzyści wynikające z wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań.

W drugim dniu wydarzenia, poruszone zostały tematy związane z tworzeniem dobrego klimatu do współpracy miedzy nauką, a biznesem, podnoszącym jakość tej współpracy oraz zwiększającym jej intensywność. „W wyniku bezpośredniej interakcji i współpracy naukowców, przedsiębiorców, menadżerów powstawać będą nowe firmy, technologie i projekty dla przemysłu oraz wykształcone zostanie kolejne pokolenie przedsiębiorczych europejczyków. Jest to szczególnie istotne dla rozwoju Polski.” – komentuje dr Daria Gołębiowska-Tataj, wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Grupę docelową spotkania stanowili przedstawiciele przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego o największym potencjale wdrażania i dyfuzji produktów innowacyjnych (ok. 100 osób) oraz naukowcy, doktoranci, a także inne osoby pracujące w instytucjach naukowych zajmujących się badaniami nad innowacyjnymi rozwiązaniami w województwie mazowieckim (ok. 100 osób).

Wydarzenie zostało poprowadzone przez znanych polskich i zagranicznych naukowców, którzy przedstawili swoje prace badawcze oraz innowacyjne osiągnięcia. Ponadto w ramach prelekcji została zorganizowana debata ze specjalistami, podczas której omawiane były aspekty transferu wiedzy, a także możliwości jej wykorzystania w praktyce. Podczas konferencji przemawiali m.in.: dr inż. Anna Lis, autorka ponad 60 publikacji naukowych z zakresu zarządzania innowacjami i transferu technologii, zarządzania strukturami klastrowymi oraz instytucjonalnych form wsparcia biznesu oraz dr Jakub Brdulak, stypendysta University of Denver w Kolorado w Stanach Zjednoczonych oraz Erasmusa, absolwent Szkoły Trenerów Biznesu współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, autor krajowych i zagranicznych publikacji poświęconych tematyce zarządzania – głównie zarządzania wiedzą, innowacją i szkolnictwem wyższym.

Wydarzenie to okazało się dużym sukcesem, dzięki  któremu utworzona została platforma współpracy pomiędzy innowacyjnymi przedsiębiorcami, pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami administracji z województwa mazowieckiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Udostępnij artykuł: