Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałań 1.1.1 i 1.3.1 POPW oraz działania 1.4 POPW – Białystok – 25.09.2015 r.

Finanse i gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałań 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów", 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP" oraz działania 1.4 „Wzór na konkurencję" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 25 września 2015 r. podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, w siedzibie Opery i Filharmonii Podlaskiej, przy ulicy Odeskiej 1 w sali Zascenie.

Więcej informacji na stronie: http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach-popw/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialan-1-1-1-i-1-3-1-popw-oraz-dzialania-1-4-popw-bialystok-25-09-2015-r

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: