Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.1 POPW oraz działania 1.2 i 1.4 POPW – 15.10.2015 r. – Kielce

Finanse i gospodarka

W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP" oraz działań 1.2 "Wsparcie internacjonalizacji MŚP" i  1.4 "Wzór na konkurencję" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 15 października 2015 r. w Kielcach, Sala E1, Hala Targowa E, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce.
Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym III. Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO.

Szczegółowy program spotkania tutaj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: