Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 2.3.1 POIR – 26 stycznia br. Warszawa

Polecamy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” PO IR do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. zasad ubiegania się i otrzymania wsparcia oraz omówienia zasad wynikających z dokumentacji konkursowej, mających wpływ na prawidłową realizację projektu.

Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2016 r. w JM HOTEL, ul. Grzybowska 45, Warszawa.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: