Spotkanie informacyjne PO IG oraz PO IR 2014-2020 organizowane 18 listopada 2014 r. w Warszawie

Polecamy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące planowanych działań do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oraz podsumowania stanu realizacji działań w ramach PO IG.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące planowanych działań do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oraz podsumowania stanu realizacji działań w ramach PO IG.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 r. w Centrum Konferencyjnym, ul. Ogrodowa 58 w Warszawie.

Spotkanie będzie dotyczyło zarówno mijającej perspektywy finansowej 2007-2013 jak i przyszłego okresu programowania 2014-2020.

Tematem przewodnim spotkania będzie nowa perspektywa finansowa. Uczestnicy spotkania zapoznają się z założeniami PO IR na lata 2014-2020. Omówiony zostanie m.in., wstępny zakres wsparcia oraz sposób finansowania działań skierowanych dla przedsiębiorców. W ramach mijającej perspektywy omówione zostaną dobre praktyki wdrażania środków unijnych oraz ich stan wykorzystania w ramach PO IG na lata 2007-2013 przez PARP.

Zgłoszenie uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące spotkania informacyjnego znajdują się na stronie
http://www.parp.gov.pl/index/more/43908

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: