Spotkanie Klubu e-biznesu

Bankowość / Finanse i gospodarka / Relacje

14 grudnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie Klubu e-biznesu, podczas którego KIR S.A. przedstawiła założenia, podstawowe zasady funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju systemu rozliczeń płatności natychmiastowych. W przyszłym roku system uruchomią pierwsze banki. Już na początku 2012 r. system zostanie udostępniony bankom w trybie pilotażowym.

14 grudnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie Klubu e-biznesu, podczas którego KIR S.A. przedstawiła założenia, podstawowe zasady funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju systemu rozliczeń płatności natychmiastowych. W przyszłym roku system uruchomią pierwsze banki. Już na początku 2012 r. system zostanie udostępniony bankom w trybie pilotażowym.

Spotkania Klubu e-biznesu to cykliczne spotkania adresowane - w zależności od tematyki - do banków, przedsiębiorstw, administracji publicznej, rynku e-commerce. Tegoroczne spotkanie Klubu e-biznesu dedykowane było systemowi rozliczeń płatności natychmiastowych, który pozwoli na realizację błyskawicznych przelewów międzybankowych w czasie liczonym w sekundach, bez udziału pośredników. Polska będzie drugim krajem w Europie, który wprowadzi takie rozwiązanie. Dotychczas podobny system uruchomiła jedynie brytyjska izba rozliczeniowa VocaLink.

- Szybki rozwój technologiczny oraz globalizacja obrotu gospodarczego istotnie wpływają na zmiany potrzeb klientów sektora bankowego i instytucji płatniczych. Wśród nich coraz silniej zaznacza się potrzeba realizowania płatności w czasie rzeczywistym. Płatności natychmiastowe stają się więc naturalnym kierunkiem rozwoju systemów płatniczych w Europie - mówił podczas spotkania
Kazimierz Małecki, prezes Zarządu KIR S.A.

W trakcie spotkania, przedstawiciele KIR S.A. omówili zasady funkcjonowania i perspektywy rozwoju systemu płatności natychmiastowych. Zaprezentowane zostały również warunki techniczne niezbędne do uruchomienia usługi w bankach. Zgromadzonych gości zapoznano ze stanem realizacji projektu. KIR S.A. potwierdziła gotowość do udostępnienia systemu bankom w trybie pilotażowym na początku 2012 r.

- Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. będzie udostępniać bankom - uczestnikom nowego systemu - infrastrukturę teleinformatyczną, standardy techniczne, a także odpowiednie mechanizmy rozliczeniowe. Rozliczenia obejmować będą płatności z limitem kwotowym dla pojedynczej transakcji ustalonym w porozumieniu z bankami. Klienci banków będą mogli korzystać z nowych możliwości, realizując przelewy głównie poprzez kanały bankowości elektronicznej, choć decyzje o sposobie udostępniania nowych usług będą należały do banków - wyjaśniał K. Małecki.

System płatności natychmiastowych został zaprezentowany również z perspektywy banków.

Praktyczne aspekty wdrażania rozwiązania przedstawili: Piotr Czejkowski - naczelnik Wydziału w Departamencie Zarządzania Wsparciem Biznesu PKO BP oraz Agnieszka Walczak-Karbowska - naczelnik Wydziału, Małgorzata Płoska - naczelnik Wydziału i Karolina Kopacz - manager produktu w Departamencie Rozwoju Biznesu Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A. O potencjale biznesowym systemu płatności natychmiastowych mówił Miłosz Brakoniecki - dyrektor w Obszarze Direct Banking Banku Zachodniego WBK S.A.

Patronami medialnymi spotkania byli:

dziennik.gazeta.prawna.250xgazeta.finansowa.250xgazeta.bankowa.250xbank.250xalebank.01.250x

 

 

 

 

 

Źródło: KIR S.A.

Udostępnij artykuł: