Spotkanie Klubu Polska 2025+

Bankowość / Finanse i gospodarka / Polecamy / Tylko u nas / Wiadomości

"Poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa a efektywność gospodarki rynkowej" to temat spotkania Klubu Polska 2025+, które odbędzie się 24 września 2014 r. w warszawskim Klubie Bankowca.

"Poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa a efektywność gospodarki rynkowej" to temat spotkania Klubu Polska 2025+, które odbędzie się 24 września 2014 r. w warszawskim Klubie Bankowca.

Gośćmi Klubu będą: prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Danuta Raczko, Wiceprezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska.

Z raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank opisującego stan wiedzy ekonomicznej Polaków, wynika, że Polakom brakuje wiedzy z zakresu podstaw ekonomii, nie najlepiej znają zasady funkcjonowania systemu podatkowego i bankowego nie orientują się w możliwościach oszczędzania i pomnażania swojego kapitału. Zaniedbania w edukacji ekonomicznej odbijają się na nas samych - nie przywiązujemy dużej wagi do spraw finansowych, niechętnie dokonujemy kalkulacji i nie dążymy do maksymalizacji indywidualnych zysków.

Czy poziom wiedzy ekonomicznej w naszym społeczeństwie faktycznie pozostawia wiele do życzenia? W jaki sposób edukacja ekonomiczna może przysłużyć się gospodarce w długim horyzoncie i jaki scenariusz rysuje się dla Polski, jeśli obszar ten będzie zaniedbywany? O tych i innych zagadnieniach będziemy rozmawiać z naszymi wybitnymi gośćmi podczas najbliższego Klubu Polska 2025+.

Klub Polska 2025+ od 10 lat stwarza możliwość szerokiej dyskusji i wymiany poglądów w kwestiach istotnych dla rozwoju Polski w perspektywie nadchodzących lat. Zadanie Klubu polega przede wszystkim na promowaniu myślenia strategicznego i długookresowego na temat kierunków i metod wspierania rozwoju naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem szans, wyzwań i zagrożeń, jakie wiążą się z przekształceniami zachodzącymi w rozszerzonej Unii Europejskiej oraz procesami globalizacji.

Klub Polska 2025+ to miejsce spotkań przedstawicieli nauki, polityki, mediów i biznesu, w którym zwracamy uwagę na kwestie nie zawsze dostrzegane przez nasze środowiska.

Spotkanie będzie transmitowane na stronie www.aleBank.pl. Rozpoczęcie tradycyjnie o godzinie 17:00.

Serdecznie zapraszamy!

 

Udostępnij artykuł: