Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń 2014

Relacje

2 i 3 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyło się tegoroczne Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń 2014. Na to cykliczne wydarzenie złożyły się dwie konferencje: VII edycja Banking Forum i III edycja Insurance Forum.  Prowadzone symultanicznie projekty stanowiły platformę wymiany poglądów na kluczowe dla obu branż zagadnienia, które kształtować będą ich przyszłość w ciągu najbliższych lat.

2 i 3 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyło się tegoroczne Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń 2014. Na to cykliczne wydarzenie złożyły się dwie konferencje: VII edycja Banking Forum i III edycja Insurance Forum.  Prowadzone symultanicznie projekty stanowiły platformę wymiany poglądów na kluczowe dla obu branż zagadnienia, które kształtować będą ich przyszłość w ciągu najbliższych lat.

W tegorocznej edycji Spotkań Liderów uczestniczyli  prezesi i członków zarządów polskich i zagranicznych banków, nadzorów finansowych, banków centralnych, przedstawiciele firm i instytucji z branży ubezpieczeniowej oraz reprezentanci międzynarodowych instytucji finansowych a także ambasadorowie i attache’ ds. gospodarczych z krajów z Europy i Świata.

140407.banking.02.400x

Na  Konferencjach obecni byli przedstawiciele Związku Banków Polskich. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP,  moderował dyskusję w na temat przyszłości bancassurance.  W panelu uczestniczyli: Paweł Zylm, Prezes Zarządu, BRE Ubezpieczenia, Paweł Borys, Dyrektor Zarządzający Piony Rozwoju Korporacji i Inwestycji, PKO Bank Polski, Michał Frączek, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń, Alior Bank, Wojciech Adamczyk, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych, Bank Citi Handlowy, Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP. Paneliści rozmawiali na temat wpływu projektu rekomendacji U na rozwój rynku  bankassurance. Zastanawiali się nad tym, jak te regulacje  będą wpływać na ochronę klientów banków i na praktykę samych banków. Omówili perspektywy rozwoju banassurance w Polsce, w kontekście europejskich prac nad IMD 2.

140407.banking.03.400x

Mieczysław Groszek, wiceprezes ZBP, przedstawił zgromadzonym informacje dotyczące zmian struktury przychodów w bankach w perspektywie krótko- i średniookresowej. Podkreślił, iż  nie ma jednolitego modelu biznesowego, nawet wśród banków należących do tego samego segmentu. Czynniki  zmian  mają w większości charakter długookresowy, stąd zmiany w modelach i ich skutki  w postaci zmian struktury przychodów pojawiają  się raczej w średnim i długim  okresie. Dodał, że ze względu na  różnokierunkowy charakter czynników  wpływających na strukturę przychodów w bankach  możliwe jest zjawisko kompensowania ich skutków, co jeszcze bardziej utrudnia precyzję pomiaru, szczególnie przy pomocy jednorodnego miernika jakim jest struktura przychodów.

Wstęp ten było punktem wyjścia do dyskusji  pt." Making money - trendy i zmiany w strukturach przychodów w bankach, źródła wzrostu sektora na najbliższe lata".

Już niedługo ukażą się wywiady z uczestnikami konferencji.

Źródło: www.zbp.pl

Udostępnij artykuł: