Spotkanie noworoczne społeczności bankowej

Bankowość spółdzielcza

Spotkanie noworoczne pracowników Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Fot. Bank Spółdzielczy w Limanowej

25 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne pracowników Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Noworocznym spotkaniem społeczność Banku Spółdzielczego w Limanowej weszła w 2020 rok #BankSpółdzielczywLimanowej

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Rady Nadzorczej Banku, a wydarzenie swoją obecnością uświetnili licznie przybyli Emeryci.

Prezes Zarządu, Adam Dudek podziękował zebranym za obecność i całoroczną pracę oraz podsumował miniony rok: „Dziękuję Państwu za przybycie, trzeba nam pamiętać, że bank to nie tylko instytucja, ale Bank to przede wszystkim ludzie. Miniony rok był czasem wytężonej pracy i istotnych działań, za każdym działaniem stał człowiek, dzień po dniu. Niech to spotkanie naszej bankowej społeczności zaowocuje integracją i wspólną motywacją do pracy w rozpoczynającym się  nowym roku. Niech dla wszystkich, będzie to dobry rok”.

Czytaj także: Bank Spółdzielczy w Limanowej − od 1877 roku związany z Ziemią Limanowską >>>

Wydarzenie stało się też sposobnością do złożenia specjalnych podziękowań p. Józefowi Oleksemu za 30-lecie pracy w Radzie Nadzorczej Banku i pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady.

W dowód uznania, p. Józef Oleksy otrzymał z rąk p. Stanisława Matejkiewicza – Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, a zarazem Członka Rady Ndzorczej KZBS i Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach – Złotą Odznakę Honorową im. Franciszka Stefczyka.

Czytaj także: Bank Spółdzielczy w Limanowej wypłacił „świąteczną” premię dla młodych >>>

„Dziękuję za wielkie zaangażowanie i pracę na rzecz spółdzielczości bankowej w Polsce. Jest mi ogromnie miło, że w imieniu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych mogę uhonorować Pana odznaczeniem i życzę satysfakcji z działalności na rzecz umocnienia bankowości spółdzielczej” – mówił p. Stanisław Matejkiewicz.

Noworocznym spotkaniem społeczność Banku Spółdzielczego w Limanowej weszła w 2020 rok, a sobotni wieczór stał się też dla zebranych okazją do refleksji i omówienia bieżących oczekiwań i planów.

Udostępnij artykuł: