Spotkanie Rady i Zarządu ZBP z Premierem

Bankowość / Finanse i gospodarka / Wiadomości

20 listopada Premier Donald Tusk przyjął Radę i Zarząd Związku Banków Polskich. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki.

20 listopada Premier Donald Tusk przyjął Radę i Zarząd Związku Banków Polskich. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki.


W czasie rozmowy z przedstawicielami środowiska bankowego, Donald Tusk podkreślił, że dobra kondycja gospodarcza Polski i odnotowany w ostatnich latach wzrost to efekt solidnej pracy i  wspólny dorobek wielu środowisk - przede wszystkim przedsiębiorców, regulatorów ale też bankowców.

131120.zbp.spotkanie.z.premierem.450x262

Prezes ZBP i Członkowie Rady w czasie swoich wystąpień zwracali szczególną uwagę na kwestie istotne dla podtrzymania dalszego rozwoju gospodarczego kraju, w tym na uwarunkowania finansowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, problematykę udziału banków w finansowaniu innowacji, możliwości pozyskiwania długoterminowego kapitału przeznaczonego na finansowanie inwestycji, umocnienie krajowego systemu gwarancji i poręczeń kredytowych, zwiększenie udziału banków w finansowaniu projektów z wykorzystaniem środków w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej oraz problematykę rozwoju sektora bankowości spółdzielczej.

Spotkanie w kancelarii Premiera było kolejnym, po niedawnej konferencji w sprawie rozszerzenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców, przedsięwzięciem poświęconym dyskusji o tym, jak w pełni spożytkować potencjał gospodarczy kraju i sprzyjać dalszemu wzrostowi gospodarczemu, a także w jaki sposób wykorzystać do tego celu dostępne zasoby i instrumenty - także w kontekście nowych regulacji.

Zarówno Premier Donald Tusk jak i przedstawiciele środowiska bankowego wyrazili chęć kontynuacji dyskusji obejmującej konkretne zagadnienia poruszone w czasie dzisiejszego spotkania, także z udziałem właściwych ministrów.

Źródło: zbp.pl


Udostępnij artykuł: