Sprawdź, kiedy i na jakich zasadach można odroczyć spłatę kredytu w 10 bankach

Finanse osobiste

Banki w różny sposób wprowadzają możliwość skorzystania z wakacji kredytowych przez klientów dotkniętych konsekwencjami pandemii koronawirusa. Chcąc ułatwić naszym Czytelnikom dotarcie do informacji na ten temat postanowiliśmy w przejrzystej formie pokazywać to co proponują banki. Zaczynamy od porównania warunków w dziesięciu bankach.

Napis bank na budynku
Fot. stock.adobe.com/Antonio

Banki w różny sposób wprowadzają możliwość skorzystania z wakacji kredytowych przez klientów dotkniętych konsekwencjami pandemii koronawirusa. Chcąc ułatwić naszym Czytelnikom dotarcie do informacji na ten temat postanowiliśmy w przejrzystej formie pokazywać to co proponują banki. Zaczynamy od porównania warunków w dziesięciu bankach.

#ZBP: Banki ułatwią odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych #Koronawirus #SpłataKredytu @mBankpl @PKOBP @BankMillennium

Pandemia koronawirusa zapewne przyczyni się do znacznego obniżenia dochodów wielu polskich gospodarstw domowych, jak również małych i średnich firm, które w związku w wprowadzonymi ograniczeniami nierzadko zostały pozbawione możliwości zarobkowania.

Wiele gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw faktycznie utraciło zdolność do spłaty kolejnych rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w bankach.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę>>

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, Związek Banków Polskich zwrócił się do banków z apelem o umożliwienie zawieszenie spłaty zobowiązań kredytowych na okres od 3 do nawet 6 miesięcy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, w związku z wybuchem pandemii koronawirusa.

Efekt spotkania 12 marca 2020 r.

Działania podjęte przez sektor bankowy stanowią rezultat ustaleń poczynionych podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z reprezentantami nadzoru, banku centralnego, resortu finansów i sektora bankowego w dniu 12 marca br.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. Wakacje kredytowe to pomoc, za którą zapłacimy. Ile w poszczególnych bankach?

W komunikacie, wydanym w dniu 16 marca br. Związek Banków Polskich wskazał podstawowe zasady, na jakich powinno zostać udzielone wsparcie.

‒ Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony ‒ w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa ‒ odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu, pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu – czytamy na stronie Związku Banków Polskich.

W jaki sposób banki odpowiedziały na apel Związku Banków Polskich?

Takie wytyczne pozostawiają zarazem sporo swobody poszczególnym instytucjom, finansowym, by wprowadzane przez nie instrumenty pomocowe mogły być dostosowane do ich indywidualnych możliwości.

Poniższa tabela prezentuje ułatwienia wdrożone  przez

 PKO Bank Polski, mBank, Bank Millennium, BNP Paribas, Santander Bank, BOŚ Bank, Bank Pocztowy:

NAZWA BANKU RODZAJ KREDYTU MAKSYMALNY OKRES ZAWIESZENIA SPŁATY  CO PODLEGA ZAWIESZENIU FORMA SKŁADANIA WNIOSKU CO DECYDUJE O ROZPATRZENIU WNIOSKU
PKO Bank Polski Wszystkie typy kredytów  wakacji kredytowych nie mogą skorzystać osoby mające zaległości w spłacie rat Nie dotyczy kredytów Rodzina na Swoim w okresie obowiązywania dopłat Nie dotyczy kredytu mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami BGK 3 miesiące Cała rata, czyli część kapitałowa i odsetkowa Elektronicznie, za pośrednictwem serwisu iPKO W przypadku kredytów hipotecznych  na każdy miesiąc trzeba złożyć oddzielny wniosek Wniosek składa się nie później niż na 3 dni przed terminem spłaty kolejnej raty, decyzje podejmuje bank w każdym przypadku indywidualnie
mBank Wszystkie kredyty dla osób fizycznych i MŚP 6 miesięcy Część kapitałowa raty Elektronicznie, za pośrednictwem systemu transakcyjnego Wniosek uwzględniany automatycznie, zaraz po złożeniu Skorzystanie z zawieszenia nie wpływa na zdolność kredytową klienta
Bank Millennium Kredyty, w tym hipoteczne, i pożyczki gotówkowe dla klientów indywidualnych, którzy nie mają zaległości w spłacie rat 3 miesiące Część kapitałowa i odsetkowa Telefonicznie Należy złożyć oświadczenie o braku możliwości spłaty w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem.
BNP Paribas Kredyty dla osób fizycznych, mikrofirm i rolników 3 miesiące, ewentualnie karencja spłaty kapitału przez 6 miesięcy Część kapitałowa oraz odsetkowa (w wariancie 6 miesięcznym tylko kapitałowa) Wniosek składany elektronicznie, później telefoniczne ustalenie szczegółów Wniosek należy złożyć nie później niż na 5 dni przed terminem płatności kolejnej raty. Decyzja zapada po telefonicznych ustaleniach z kredytobiorcą
Santander Bank                                                       Kredyty dla klientów indywidualnych, z wyjątkiem kredytów objętych dopłatami, kredytów spłacanych z pomocą z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz kredytów objętych ugodą windykacyjną 3 lub 6 miesięcy Część kapitałowa Osobiście w oddziale i telefonicznie Decyzja zapada po skontaktowaniu się doradcy
Santander Bank Kredyty dla małych firm, z wyjątkiem zobowiązań przeterminowanych powyżej 89 dni oraz osób posiadających aktywne zajęcia egzekucyjne, także umowy leasingowe z Santander Leasing 3 lub 6 miesięcy Część kapitałowa Osobiście w oddziale i telefonicznie Należy złożyć wniosek nie później niż na 5 dni przez terminem zapłaty raty. Decyzja zapada po ustaleniu warunków z doradcą
Bank Ochrony Środowiska Kredyty dla klientów indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych i firm, w tym również faktoring. Wnioskujący nie może posiadać zaległości w spłacie kredytu 3 miesiące Część kapitałowa Osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem bankowości internetowej Decyzję podejmuje bank. W przypadku kredytów udzielanych ze środków partnera zewnętrznego lub z jego dofinansowaniem (np. BGK czy NFOŚiGW) konieczna zgoda tego partnera
Bank Pocztowy Kredyty i pożyczki gotówkowe oraz hipoteczne 6 miesięcy Część kapitałowa Telefonicznie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej Wniosek musi być złożony na co najmniej 5 dni przed terminem płatności kolejnych rat. Bank będzie rozpatrywał wnioski w ramach szybkiej procedury
ING Bank Śląski Kredyty dla osób fizycznych, w tym również hipoteczne, firmowe, leasing i faktoring w ramach ING Commercial Finance Od 3 do 6 miesięcy Bank oferuje dwie opcje: zawieszenie spłaty części kapitałowej albo całych rat Zdalnie, za pośrednictwem bankowości elektronicznej Wniosek rozpatrywany indywidualnie przez bank
Credit Agricole Kredyty dla klientów indywidualnych, firmowych i rolnikówDo 6 miesięcy Dla klientów indywidualnych – zawieszenie części kapitałowej,  firmy i rolnicy mogą wybrać zawieszenie części kapitałowej, odsetkowej lub całej raty Dla osób indywidualnych - listownie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej Dla firm i rolników tylko przez bankowość elektroniczną Wniosek indywidualnie rozpatrywany przez bank, należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed terminem zapłaty kolejnej raty
Nest Bank Wszystkie typy kredytów Do 3 miesięcyCzęść kapitałowa Listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem bankowości internetowej Bank podejmuje decyzję na podstawie wniosku

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: