Sprawniejsza wymiana informacji pomiędzy bankami

Bankowość / Tylko u nas / Wiadomości

OGNIVO jest elektroniczną platformą komunikacyjną, zbudowaną z komplementarnych modułów, której podstawowym zadaniem jest usprawnianie wymiany informacji związanych z rozliczeniami pomiędzy bankami - uczestnikami systemów ELIXIR® i EuroELIXIR oraz podmiotami współpracującymi z nimi. Z usługi, wdrożonej i systematycznie rozwijanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych), korzystają ZUS, Poczta Polska, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne oraz komornicy sądowi. Jedną z najnowszych funkcjonalności usługi OGNIVO jest moduł Informacja wyprzedzająca o saldach przychodzących.

OGNIVO jest elektroniczną platformą komunikacyjną, zbudowaną z komplementarnych modułów, której podstawowym zadaniem jest usprawnianie wymiany informacji związanych z rozliczeniami pomiędzy bankami - uczestnikami systemów ELIXIR® i EuroELIXIR oraz podmiotami współpracującymi z nimi. Z usługi, wdrożonej i systematycznie rozwijanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych), korzystają ZUS, Poczta Polska, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne oraz komornicy sądowi. Jedną z najnowszych funkcjonalności usługi OGNIVO jest moduł Informacja wyprzedzająca o saldach przychodzących.

Usługa OGNIVO nie tylko zapewnia szybką i bezpieczną elektroniczną wymianę informacji pomiędzy uprawnionymi podmiotami, przyczyniając się do znaczącego skrócenia czasu obiegu informacji, ale także pozwala uzyskać realne oszczędności wynikające z obniżenia kosztów administracyjnych dzięki wyeliminowaniu tradycyjnej, papierowej korespondencji. Dostęp do usługi realizowany jest przez internet.

Cały artykuł "Prezentacja: OGNIVO łączy nie tylko banki" znajdą Państwo w najnowszym numerze "Nowoczesnego Banku Spółdzielczego - 2014/09"

hp

 

Udostępnij artykuł: