Sprawozdania: Bieżące kierunki zmian prawa konsumenckiego i hipotecznego – pierwsze doświadczenia praktyki

FN 2011/01-03 (styczeń - marzec 2011)

W dniach 13-14 kwietnia 2011 roku Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego gościła ponad 100 uczestników na zorganizowanym przez siebie Seminarium Uzgodnieniowym: "Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie ochrony konsumenta i prawa hipotecznego". Poniższy artykuł inspirowany jest wybranymi wątkami przedstawionymi podczas Seminarium.

Agnieszka Nierodka,
Joanna Kornas
Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego

Początek 2011 roku jest okresem intensywnych zmian w kluczowych dla kredytu hipotecznego obszarach otoczenia prawnego: reformie podlega jakże newralgiczna sfera regulacji konsumenckich, rewolucja dokonała się w sferze instytucji hipoteki, zaś kolejne lata ugruntują i pogłębią zakres tych zmian. Rodzi się zatem pytanie o znaczenie i wpływ znowelizowanych regulacji na polski rynek kredytowania hipotecznego.

Ustawa o kredycie konsumenckim – ujednolicenie obowiązków przedkontraktowych

Nowa Ustawa o kredycie konsumenckim, której projekt jest aktualnie procesowany w Senacie, ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2008/ 48/WE o kredycie konsumenckim. Co do zasady, art. 2 ust. 2 lit. a Dyrektywy wyłącza z zakresu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: