Sprawozdania: Niezależność biegłych rewidentów

BANK 2011/07- 08

Postawione przez Komisję Europejską tezy w kwestii niezależności firm audytorskich koncentrują się wokół następujących zagadnień: sposobu wyboru biegłych rewidentów i czasu trwania ich zaangażowania (rotacji firm audytorskich w jednostkach zainteresowania publicznego) oraz wprowadzenia ograniczenia zakresu świadczenia usług niezwiązanych z badaniem sprawozdań finansowych na rzecz badanych jednostek.

Bogdan Dębicki,
biegły rewident, partner w Dziale Audytu w Firmie Doradczej KPMG

Wzdecydowanej większości przypadków w Polsce i zagranicą, biegli rewidenci wybierani są bezpośrednio przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub rady nadzorcze. Wybór audytora wiąże się też zazwyczaj z ustaleniem jego wynagrodzenia. Sam fakt dokonania zapłaty za badanie sprawozdania finansowego przez spółkę w moim przekonaniu ma znaczenie drugorzędne. Dlatego uznać należy, że audytor kieruje swoją opinię do walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Stwierdzenie użyte w Zielonej Księdze, że audytorzy wybierani i opłacani są przez spółki, których badaniem się zajmują, jest zbytnim uproszczeniem.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

W jednostkach zainteresowania publicznego wniosek rady nadzorczej do akcjonariuszy dotyczący wyboru audytora opiera się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: