Sprawozdania: Rola biegłego rewidenta

BANK 2011/07- 08

Komisja Europejska stawia tezę, iż biegli rewidenci coraz bardziej skupiają się na zapewnieniu, że sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z odpowiednimi ramami sprawozdawczości finansowej, zamiast na bezpośredniej weryfikacji przychodów, kosztów, aktywów i pasywów.

Bogdan Dębicki,
biegły rewident, partner w Dziale Audytu w Firmie Doradczej KPMG

Jednocześnie podnoszone są pytania, czy w ramach badania sprawozdania finansowego biegły rewident dokona oceny projekcji finansowej, powinien jednocześnie gwarantować pewność co do dobrej kondycji finansowej badanej spółki, czy być może badanie powinno zapewnić wiarygodność informacji przekazywanych w dziedzinie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Ustawowe badanie sprawozdania finansowego nie powinno być mylone z pracą wykonywaną przez agencje ratingowe czy analityków rynków kapitałowych, którzy opierają się na swoich własnych oczekiwaniach dotyczących rozwoju spółki. Należy pamiętać, że zgodnie z aktualnie stosowanymi standardami badania głównym celem badania jest dostarczenie ograniczonej pewności co do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: