Sprawozdania: „ Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”

FN 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Jednym z celów wyceny nieruchomości jest wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności powstałej przy udzielaniu kredytu, pożyczki czy innego produktu, przez banki, inne podmioty oraz instytucje finansowe. Dla tego celu nieruchomość zostaje obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności.

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
Uniwersytet Łódzki, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Wprowadzenie

Wycena, sporządzona dla tego celu jest istotna dla wierzyciela, bowiem jakość zabezpieczenia decyduje – oprócz zdolności do spłaty zobowiązań i wiarygodności dłużnika – o ryzyku wierzyciela. Ten cel, jako przedmiot zleceń, jest istotny również dla rzeczoznawców majątkowych. Szacuje się, że na rozwiniętych rynkach wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności stanowi około 40 proc. wszystkich zleceń. Biorąc pod uwagę rosnącą skalę kredytów i pożyczek w Polsce, można przypuszczać, że waga zleceń dla tego celu będzie rosnąć.

[alebankmodule origin=”source” par1=”
id);
if(in_array(39,$groupsUserIsIn) || in_array(49,$groupsUserIsIn) || in_...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: