Sprawozdania: Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce – konferencja z okazji X-lecia AMRON

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

W bieżącym roku mija dziesięć lat od uruchomienia przez Związek Banków Polskich Systemu AMRON (Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami). Z tej okazji, 29 września 2014 roku w Klubie Bankowca w Warszawie, odbyła się konferencja pod hasłem "Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce". Spotkanie poświęcone było analizie znaczenia wiarygodnej i aktualnej informacji dla poszczególnych uczestników rynku obrotu nieruchomościami, a także ocenie systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania tych danych w naszym kraju. Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnych propozycji zmian usprawniających działanie tego systemu w sposób spełniający oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

Agnieszka Laskowska
Specjalista ds. Relacji z Klientami,
Koordynator Projektów Zewnętrznych Centrum AMRON

Patronat honorowy nad Konferencją objął Główny Geodeta Kraju, natomiast Patronem medialnym był portal alebank.pl oraz kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości”.

Wśród gości konferencji znaleźli się przedstawiciele wszystkich najważniejszych instytucji działających na polskim rynku obrotu nieruchomościami, między innymi reprezentanci Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Izby Gospodarczej, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: