Sprawozdawczość finansowa: w związku z COVID-19 obowiązek raportowania w formacie ESEF przesunięty o rok

Gospodarka

W związku z COVID-19, Ministerstwo Finansów (MF) oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania jednolitego elektronicznego formatu raportowania (European Single Electronic Format - ESEF) w sprawozdawczości finansowej - tj. do 2022 r. Jednocześnie utrzymana zostanie możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020, podały instytucje we wspólnym komunikacie.

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

W związku z COVID-19, Ministerstwo Finansów (MF) oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania jednolitego elektronicznego formatu raportowania (European Single Electronic Format - ESEF) w sprawozdawczości finansowej - tj. do 2022 r. Jednocześnie utrzymana zostanie możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020, podały instytucje we wspólnym komunikacie.

Zgodnie z opublikowanym 11 grudnia 2020 r. komunikatem prasowym, Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły wstępne porozumienie, będące obecnie przedmiotem formalnego zatwierdzenia, dotyczące zmiany Dyrektywy Transparency w zakresie terminu obowiązkowego stosowania ESEF przez emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Zmiana Dyrektywy Transparency ma na celu odłożenie w czasie obowiązkowego zastosowania wymogów ESEF o rok - dla raportów za lata obrotowe zaczynające się 1 stycznia 2021 r. lub później, tj. począwszy od raportów za 2021 rok. Decyzja dotycząca odsunięcia w czasie ma należeć do państw członkowskich. Oznacza to, że w przepisach unijnych znajdzie się tzw. opcja krajowa w sprawie odroczenia obowiązku stosowania ESEF, wskazano.

Możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020

"W związku z COVID-19, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej ww. emitentów. Jednocześnie utrzymana zostanie możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020" - czytamy w komunikacie.

MF we współpracy z UKNF opracuje przepisy implementujące unijne prawo do polskiego porządku prawnego niezwłocznie po przyjęciu zmiany Dyrektywy Transparency oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zapowiedziano także.

"Skorzystanie przez Polskę z opcji krajowej nie będzie miało wpływu na termin obowiązkowego oznaczania (tagowania) informacji dodatkowej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Tagowanie informacji dodatkowej nadal będzie wymagane dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2022r. lub później, tj. począwszy od sprawozdań za rok obrotowy 2022" - czytamy dalej.

Krok naprzód w sposobie komunikacji emitentów z inwestorami oraz innymi interesariuszami

ESEF stanowi krok naprzód w sposobie komunikacji emitentów z inwestorami oraz innymi interesariuszami, dlatego odroczenie obowiązku jego stosowania nie będzie wykluczało możliwości skorzystania z tego formatu przy sporządzaniu raportów rocznych już za 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego będzie przygotowany, do przyjmowania od 4 stycznia 2021 r. raportów rocznych zgodne z ESEF w systemie ESPI, podkreślono również w materiale.

"Zachęcamy do korzystania z formatu ESEF już przy sporządzaniu raportów rocznych za 2020 rok - szczególnie tych emitentów, którzy są już do tego przygotowani" - napisano także w komunikacie.

Przeprowadzenie pełnej procedury publikacji raportu rocznego według ESEF może być znaczącą korzyścią w obszarze relacji inwestorskich.

"Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zachęca do wzięcia udziału w testach, które odbędą się w dniach 11 stycznia – 15 lutego 2021 r." - dodano.

Komentując odroczenie obowiązku stosowania ESEF, wiceminister finansów Piotr Nowak podkreślił, ze sytuacja związana z COVID-19 wymaga dostosowania rozwiązań wdrażanych na poziomie UE, tak aby odpowiadały one obecnym priorytetom czyli m.in. pomocy przedsiębiorstwom, także w wymiarze proceduralnym.

"MF opracuje we współpracy z UKNF przepisy implementujące unijne prawo do polskiego niezwłocznie po przyjęciu odpowiedniej zmiany przepisów UE. Przeprowadzenie pełnej procedury publikacji raportu rocznego według ESEF może być znaczącą korzyścią w obszarze relacji inwestorskich. Dlatego zachęcam spółki, które są do tego gotowe, do stosowania ESEF już przy sporządzaniu rocznych raportów finansowych za 2020 r." - napisał Nowak w swoim komentarzu.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: