Sprawy międzynarodowe: Oszczędnościowo-kredytowa alternatywa w krajach rozwijających się

NZB 2016/01

Rotating Savings and Credit Associations to stowarzyszenia oszczędnościowokredytowe działające przede wszystkim w krajach rozwijających się. Stanowią alternatywę dla instytucji finansowych, do których nie wszyscy dorośli ludzie na świecie posiadają jeszcze dostęp.

Beata Lewicka

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Bank Światowy, 62% dorosłej populacji świata posiada rachunek prowadzony przez instytucję finansową lub operatora telefonii komórkowej1. Oznacza to, że pozostałe 38% (2 mld ludzi) jest wykluczone finansowo. Rezultatem braku dostępu do chociażby najprostszej formy rachunku są przede wszystkim ograniczone możliwości w zakresie bezpiecznego gromadzenia nadwyżek, pozyskiwania dodatkowych kapitałów czy dokonywania i przyjmowania płatności. Zjawisko wykluczenia finansowego nie sprzyja mobilizacji oszczędności oraz ich dalszej transformacji w inwestycje, przez co niewątpliwie stanowi jedną z poważnych barier dla rozwoju ekonomicznego.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI