Sprawy międzynarodowe: Sądy polubowne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

NZB 2016/01

Sądy arbitrażowe stanowią istotne instytucje systemu wymiaru sprawiedliwości. Uzupełniają system sądów powszechnych rozstrzygających spory pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Dlatego sądy polubowne istnieją w de facto wszystkich rozwiniętych gospodarkach świata, a ich rola znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Piotr Gałązka,
Jan Ziomek

Sądy polubowne powołane są do rozstrzygania w szczególności sporów gospodarczych, a najlepiej sprawdzają się w przypadku wyspecjalizowanych umów, gdzie ocena całości okoliczności faktycznych i prawnych wymaga wiedzy fachowej z wąskiej specjalizacji, której nie posiada sędzia w sądzie powszechnym. Ponadto sądy polubowne znalazły zastosowanie i okazały się być bardzo dobrymi instytucjami rozstrzygającymi spory, w których udział biorą albo same państwa (skarb państwa jako osoba prawna), albo spółki bądź instytucje na tyle blisko związane z danym państwem, że rozstrzyganie danego sporu przez sądy państwowe w tymże państwie mogłoby stawiać drugą stronę sporu (inwestora, niezwiązanego ze skarbem państwa) w niekorzystnej sytuacji procesowej.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: