Sprzedaż i umorzenia w krajowych funduszach inwestycyjnych*

Raporty

Sierpień to trzeci miesiąc w tym roku, w którym wartość wpłat dokonywanych do funduszy inwestycyjnych jest niższa niż wartość wycofywanych z nich środków. W minionym miesiącu saldo tych operacji dla 375 funduszy krajowych TFI, uwzględniające również przesunięcia środków z innych funduszy tych samych TFI (konwersje), wyniosło -2,3 mld zł. To najgorszy wynik od października 2008 roku, kiedy bilans sprzedaży przekroczył -6,3 mld zł. Tym samym saldo wpłat i wypłat liczone od początku roku przyjęło ujemną wartość -0,42 mld zł.

Miniony miesiąc był jednym z najgorszych miesięcy dla inwestorów, indeksy giełdowe spadły o kilka-kilkanaście procent. Spora część inwestorów umarzała jednostki, bądź konwertowała je z funduszy gresywnych do bardziej bezpiecznych. Klienci wypłacali środki przede wszystkim z produktów, które większość swoich aktywów inwestują na rynku akcji. Z funduszy akcyjnych klienci wypłacili -1,6 mld zł netto, a funduszy mieszanych -1,7 mld zł.

110918.sprzedaz.01.450x

Dość ciekawie wyglądała w sierpniu sytuacja w grupie funduszy akcji. Część inwestorów wykorzystała bowiem spadki na rynku jako okazję do kupna, dzięki czemu miesięczna sprzedaż jednostek przyjęła jedne z najlepszych w tym roku wartości (+2,4 mld zł). Wyższe jednak były w tym przypadku odkupienia (-4,0 mld zł) i w konsekwencji saldo obu operacji było ujemne. W przypadku funduszy o uniwersalnej strategii sięgnęło ono -1,3 mld zł, a funduszy akcji małych i średnich spółek -0,2 mld zł.

W sierpniu dominująca rola w saldzie wpłat i umorzeń przypadła funduszom mieszanym, obejmującym między innymi produkty aktywnej alokacji, zrównoważone oraz stabilnego wzrostu. W ciągu miesiąca złożyliśmy dyspozycje wycofania lub konwersji środków z tych funduszy o wartości -3,2 mld zł, nabywając jednocześnie jednostki uczestnictwa za +1,4 mld zł.

110918.sprzedaz.02.450x

W minionym miesiącu inwestorzy chętnie nabywali jednostki funduszy o bezpiecznej strategii. Bardzo wysoką aktywność sprzedażową odnotowały fundusze pieniężne i gotówkowe. Klienci zakupili jednostki warte +3,3 mld zł (najwięcej od stycznia 2008 roku), jednocześnie wypłacając -2,6 mld zł. Bilans sprzedaży zamknął się więc kwotą +0,7 mld zł. Ponad dwukrotnie mniej środków trafiło do funduszy dłużnych (+0,3 mld zł). Przewagę wpłat nad wypłatami osiągnęły jedynie fundusze inwestujące w złotówkowy dług (+0,8 mld zł), natomiast fundusze dłużne inwestujące w dług zagraniczny odnotowały przewagę umorzeń.

110918.sprzedaz.03.550x

* dane obejmują sprzedaż, umorzenia oraz wartość środków przemieszczanych pomiędzy funduszami w wyniku konwersji

Anna Zalewska, starszy analityk
Analizy Online

 

Udostępnij artykuł: