SPRZEDAJ dla Banku Handlowego (FV 100 PLN)

Bankowość

W raporcie z 11 maja BESI Grupo Novo Banco obniża rekomendację dla Banku Handlowego do SPRZEDAJ, z rekomendacji Neutralnej, z ceną docelową akcji 100 PLN (wcześniej 112 PLN).

W raporcie z 11 maja BESI Grupo Novo Banco obniża rekomendację dla Banku Handlowego do SPRZEDAJ, z rekomendacji Neutralnej, z ceną docelową akcji 100 PLN (wcześniej 112 PLN).

Obniżka jest głównie odpowiedzią na silny wzrost rentowności polskich obligacji w kwietniu, który zdaniem analityków skutecznie ograniczy przyszłe zyski Banku Handlowego. Konsekwentnie BESI obniża swoje prognozy zysków na okres 2015E/2016E, odpowiednio o 11 proc./11 proc. Bank Handlowy wydaje się analitykom relatywnie drogi, ze wskaźnikami P/E powyżej 20x, P/BV na 2015E powyżej 2.0 i stopą dywidendy za 2016E-2017E poniżej 5 proc., pomimo 100 proc. wypłaty. Prognozy BESI są o 16 proc./23 proc. niższe od konsensusu BBG dotyczącego zysków, odpowiednio  za 2015/2016E.

Na wynik finansowy za 1Q15 miało wpływ osiąganie wysokich zysków z obligacji AFS (98,5 mln PLN w ciągu kwartału). BESI zauważa, że styczeń był bardzo dobry, jeśli chodzi o ceny obligacji, podczas gdy w lutym i marcu sytuacja uległa pogorszeniu. Na koniec 1Q15 Bank Handlowy miał już tylko 29,7 mln PLN niezrealizowanych zysków z AFS w kapitale, a ruch rentowności w 2Q15 (kwiecień) był bardzo niekorzystny (10Y i więcej +70 pb, 5Y +65 pb, 3Y +42 pb, 2Y +25 pb, 1Y 10 pb). Analitycy obawiają się, że 2Q15 upłynie pod znakiem ograniczonych zysków AFS, nawet pomimo sporej zmienności.

Kamil Stolarski
Analityk, BESI Grupo Novo Banco

Udostępnij artykuł: