Sprzedaż detaliczna w X 2016: Największe obroty notowały niewyspecjalizowane sklepy

Aktualności

W październiku br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 4,6% (wobec wzrostu o 6,3% przed miesiącem oraz o 3,6% w październiku ub. roku). W porównaniu z wrześniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,0% (wobec wzrostu przed rokiem o 4,7%).

W październiku br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 4,6% (wobec wzrostu o 6,3% przed miesiącem oraz o 3,6% w październiku ub. roku). W porównaniu z wrześniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,0% (wobec wzrostu przed rokiem o 4,7%).

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku br. była wyższa w skali roku w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost odnotowano w podmiotach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 14,2% wobec wzrostu o 3,8% przed rokiem). Zwiększenie sprzedaży zaobserwowano również w podmiotach handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 3,7% wobec wzrostu o 4,1% przed rokiem) oraz paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 0,9% wobec wzrostu o 0,5%). Spadek sprzedaży odnotowały jednostki zaklasyfikowane do grupowań: „pozostałe” (o 8,6%), oraz „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 2,5%).W pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem wysoki wzrost odnotowano w podmiotach zajmujących się sprzedażą farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o 16,5%) oraz w jednostkach handlujących tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 13,6%). W okresie styczeń – październik br. wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku wyniósł 5,5% (wobec wzrostu o 3,4% w 2015 r.).

Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/dynamika-sprzedazy-detalicznej-w-pazdzierniku-2016-roku,14,22.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: