Sprzedaż detaliczna w XI 2016 r.

Raporty

W listopadzie wzrosła sprzedaż detaliczna. W cenach stałych, w skali roku, o 7,4% (wobec wzrostu o 4,6% w październiku oraz o 5,7% w listopadzie 2015 r.). W porównaniu z październikiem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,4% (wobec spadku przed rokiem o 5,9%) – informuje GUS.

W listopadzie wzrosła sprzedaż detaliczna. W cenach stałych, w skali roku, o 7,4% (wobec wzrostu o 4,6% w październiku oraz o 5,7% w listopadzie 2015 r.). W porównaniu z październikiem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,4% (wobec spadku przed rokiem o 5,9%) – informuje GUS.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie br. była wyższa w skali roku w większości grup. Wśród branż o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost zaobserwowano w grupie podmiotów handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 13,0% wobec spadku o 3,3% przed rokiem), jednak – co podkreśla GUS - wzrost ten częściowo był spowodowany ubiegłorocznymi zmianami organizacyjnymi przedsiębiorstw.Mniejszą sprzedaż w skali roku wykazały jednostki zaklasyfikowane jako „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (o 2,7% wobec wzrostu o 21,1% przed rokiem), co również było związane ze zmianami organizacyjnymi w ubiegłym roku oraz „pozostałe” (o 0,6% wobec spadku o 6,9% przed rokiem). W grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem wysoki wzrost odnotowano w podmiotach zajmujących się sprzedażą tekstyliów, odzieży i obuwia (o 16,0%).

W okresie styczeń – listopad br. wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku wyniósł 5,6% (wobec wzrostu o 3,4% w 2015 r.).Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/dynamika-sprzedazy-detalicznej-w-listopadzie-2016-roku,14,23.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: