Sprzedaż kredytów na wspólnej platformie informatycznej BPS już od lata tego roku?

Bankowość spółdzielcza / Multimedia

Jolanta Orełko

Jolanta Orełko z firmy Pivotal Polska mówiła podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej o wdrażanych w Grupie BPS rozwiązaniach informatycznych, które pozwolą na sprzedaż kredytów na wspólnej platformie już od lata tego roku.

#JolantaOrełko: Banki spółdzielcze mogą wdrażać rozwiązania technologiczne jednocześnie razem i osobno ForumTechnologiiBS

Jak mówi Jolanta Orełko z firmy Pivotal Polska trwają w Grupie BPS prace nad wspólnymi rozwiązaniami informatycznymi dla banków spółdzielczych.

Pivotal razem z CRUZ ( Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych) z Grupy BPS wraz z pięcioma bankami z grupy oraz bankiem zrzeszającym opracowuje wielobankowy system, który pozwala zachować samodzielność poszczególnych banków, ale jednocześnie oznacza wspólne działanie.

Jolanta Orełko zauważa, że system pozwala poszczególnym bankom korzystać  z  przygotowanego zestawu wspólnych  funkcjonalności, i jednocześnie  daje możliwość pracowania na swoich własnych bazach klientów.

Projekt jest tuż przed uruchomieniem produkcyjnym części funkcjonalności systemu.

Początkowo system będzie wspierał sprzedaż kredytów.

Z czasem kolejne funkcjonalności będą do systemu dokładane.  Przedstawicielka firmy  Pivotal Polska uważa, że system powinien zacząć działać już w lecie tego roku.

Udostępnij artykuł: