Sprzedaż mieszkań hamuje, ale deweloperzy nie mają powodów do zmartwień

Nieruchomości

Pierwsze półrocze 2018 r. to okres dalszej dobrej koniunktury na rodzimym rynku mieszkaniowym, choć można zaobserwować wyhamowanie sprzedaży mieszkań, podaje Dom Maklerski Navigator. Nadal utrzymuje się trend zwiększania udziału obligacji w strukturze zobowiązań finansowych deweloperów.

Fot. stock.adobe.com/hcast

Pierwsze półrocze 2018 r. to okres dalszej dobrej koniunktury na rodzimym rynku mieszkaniowym, choć można zaobserwować wyhamowanie sprzedaży mieszkań, podaje Dom Maklerski Navigator. Nadal utrzymuje się trend zwiększania udziału obligacji w strukturze zobowiązań finansowych deweloperów.

Pierwsze półrocze 2018 r. to okres dalszej dobrej koniunktury na rodzimym rynku mieszkaniowym, choć można zaobserwować wyhamowanie sprzedaży mieszkań #mieszkania #deweloperzy #nieruchomości

"Analizowane spółki sprzedały w pierwszym półroczu 2018 r. ok. 11,8 tys. mieszkań, 2,2% mniej niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Należy jednak zaznaczyć, że rok 2017 r. był pod wieloma względami rekordowy, zatem biorąc pod uwagę wysoką bazę, spadek sprzedaży można uznać za symboliczny. Dobra sytuacja była wciąż napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą ilość i wartość udzielonych kredytów hipotecznych i bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji, zwiększając ich udział w strukturze finansowania" - czytamy w komunikacie.

Wysoka przedsprzedaż

Deweloperzy objęci raportem wciąż wypracowują wysoką przedsprzedaż. Podmioty objęte raportem podpisały w pierwszym półroczu 2018 r. o około 2,2% mniej umów sprzedaży r/r. Duża część deweloperów w 1H 2018 r. zrealizowało w ponad 50% zakładane na ten rok cele sprzedażowe, podano także.

"Możemy jednak spodziewać się zrewidowania tych celów w drugiej połowie roku. Pomimo spadku danych sprzedażowych w pierwszym półroczu 2018 r. z optymizmem patrzymy na kolejne kwartały, w których deweloperzy stopniowo będą zwiększać swoją ofertę i wygrają ci, którym udaje się to robić najszybciej. Dla całego 2018 r. podtrzymujemy łączną sprzedaż na poziomie nieznacznie niższym niż w 2017 r." – powiedział manager w Domu Maklerskim Navigator Mateusz Mucha, cytowany w komunikacie.

Emisje obligacji korporacyjnych

W materiale podkreślono, że deweloperzy w dalszym ciągu chętnie finansowali swoją działalność poprzez emisje obligacji korporacyjnych. Generowanie dobrych wyników finansowych i kontraktacji pozwalało podmiotom plasować kolejne serie papierów wartościowych, chociaż jest to obecnie trudniejsze ze względu na GetBack.

"W ciągu ostatnich lat obserwujemy w dalszym ciągu wyraźny trend zwiększania udziału obligacji w strukturze zobowiązań finansowych deweloperów. Na pierwszego kwartału 2018 r. średni udział zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w strukturze zobowiązań finansowych wzrósł w ramach analizowanej grupy spółek do prawie 72% vs około 70% na koniec 2017 r. Deweloperzy wybierają ten instrument głównie ze względu na większą elastyczność w dysponowaniu środkami, możliwość finansowania zakupów gruntów i wczesnych etapów inwestycji" - dodał Mucha.W I półroczu 2018 r. analizowani deweloperzy wyemitowali obligacje o wartości około 770 mln zł i dokonali wykupów papierów o wartości ok. 672 mln zł. Co więcej, ponad połowę wykupów stanowiły wykupy przedterminowe. Obligacje na najwyższą kwotę wykupiły Robyg, Polnord i Atal. W drugiej połowie tego roku przypada termin wykupu obligacji o wartości około 250,2 mln zł, a w 2019 r. papierów na kwotę 684,7 mln zł.Spółki będą z pewnością refinansować zadłużenie poprzez kolejne emisje, przy czym ze względu na ochłodzone nastroje na całym rynku długu korporacyjnego spowodowane przez GetBack, utrzymanie dotychczasowych parametrów obligacji może być dużym wyzwaniem, stwierdzono w informacji."Analizowani deweloperzy dobrze wykorzystali sytuację rynkową w minionych kwartałach. Tak silny popyt prowadzi do szybkiej wyprzedaży oferty lokalowej i zmusza podmioty do ciągłego poszukiwania atrakcyjnych nieruchomości pod zabudowę. Analizowane spółki dbały o pozyskiwanie finansowania i powiększanie banku ziemi. Wyzwaniem na kolejne okresy są rosnące ceny gruntów, materiałów budowlanych i wykonawstwa. W obliczu wspomnianych wyzwań deweloperzy podnoszą ceny mieszkań. Jednak jest ryzyko, że nie zrekompensują one wzrostu kosztów realizacji, co może doprowadzić do pogorszenia rentowności. W naszej ocenie, utrzymanie podobnych wyników sprzedażowych i finansowych w nadchodzących kwartałach będzie bardzo dobrym rezultatem" – podsumował przedstawiciel domu maklerskiego.Raport obejmuje deweloperów z rynku Catalyst: Archicom, Atal, Dom Development, i2 Development, JW Construction, LC Corp, Lokum Deweloper, Marvipol, Murapol, Polnord, Robyg, Ronson Europe NV, Vantage Development, Victoria Dom.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: