Sputnik Software rozszerza współpracę z Ministerstwem Finansów, umowa na 90 mln zł

Z rynku

Sputnik Software konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku GovTech. W III kwartale zostały sfinalizowane kolejne kontrakty na usługi IT dla sektora publicznego ‒ podkreśla Firma w wydanym komunikacie.

cyfryzacja
Fot. stock.adobe.com / artiemedvedev

Sputnik Software konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku GovTech. W III kwartale zostały sfinalizowane kolejne kontrakty na usługi IT dla sektora publicznego ‒ podkreśla Firma w wydanym komunikacie.

Sputnik Software zawarł z Ministerstwem Finansów (MF) umowę ramową, która określa warunki realizacji zamówień związanych z wytwarzaniem, wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych dla MF poprzez udostępnienie przez wykonawcę wyspecjalizowanego personelu.

Łączna maksymalna wartość umowy ramowej stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień MF wynosi 90 mln zł brutto.

W ramach podpisanej umowy skupimy się na rozwoju aplikacji krytycznych oraz poprowadzeniu support center.

Sputnik Software będzie również przez następne 3 lata rozwijał dla MF system do zarządzania budżetem Besti@. Kontrakt wart jest 8,5 mln zł. 

Zespół programistów Sputnik Software dla MF

Zawarte w ostatnim czasie umowy to szansa na umocnienie pozycji Sputnik Software na lokalnym rynku. Spółka specjalizuje się w usługach IT dla sektora publicznego. Podpisanie umowy ramowej z Ministerstwem Finansów to kolejny projekt realizowany przez Sputnik Software dla administracji centralnej.

Według przewidzianych w umowie warunków, wykonawcy zobowiązują się do realizacji różnego rodzaju zamówień poprzez udostępnienie zespołu programistów firmy. 

Zadaniem wyspecjalizowanego personelu będzie wytwarzanie, wdrażanie oraz utrzymywanie systemów informatycznych zaprojektowanych według potrzeb bieżących Ministerstwa. Łączna maksymalna wartość umowy stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień wykonawczych wynosi 90 mln zł brutto.

Rozwijanie i tworzenie nowych systemów

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego Ministerstwo Finansów wyłoniło kilku wykonawców, którym w miarę istniejących potrzeb MF mogą być udzielane zamówienia wykonawcze.

Wartość  realizacji poszczególnych zamówień będzie każdorazowo określana w umowach wykonawczych. Umowa obowiązywać będzie przez najbliższe dwa lata.

Od lat dla Ministerstwa utrzymujemy i rozwijamy system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego.

‒ W ramach umowy ramowej, Ministerstwo zamierza rozwijać eksploatowane już systemy, jak również wytwarzać nowe. Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani do grona firm, które przedstawią własne wyspecjalizowane zasoby do realizacji zadań rozwojowych tego klienta.

Od lat dla Ministerstwa utrzymujemy i rozwijamy system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego, a podpisanie umowy ramowej będzie doskonałą okazją, aby rozszerzyć naszą współpracę również w innych obszarach.

Jesteśmy przygotowani, by do współpracy z MF wydelegować kilkudziesięciu specjalistów z zespołu Sputnik Software ‒ opowiada Tomasz Maćkowiak, prezes zarządu Sputnik Software.

Ze Sputnikiem Software współpracują już samorządy: Besti@

Obecnie oprogramowanie autorstwa Sputnik Software jest już szeroko wykorzystywane przez lokalne jednostki urzędowe oraz samorządy. Od 15 lat spółka obsługuje i utrzymuje dla jednostek samorządowych oraz administracji centralnej oprogramowanie Besti@ do zarządzania budżetem.

Korzysta z niego m.in. Ministerstwo Finansów. Właśnie zawarta została umowa o wartości 8,5 mln zł na rozwój i utrzymanie tego oprogramowania przez kolejne 3 lata.

Od 15 lat spółka obsługuje i utrzymuje dla jednostek samorządowych oraz administracji centralnej oprogramowanie Besti@ do zarządzania budżetem.

W ciągu ostatnich lat według rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju i Finansów za pomocą BeSTi@ jednostki samorządu terytorialnego przekazują do regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego pliki sprawozdań budżetowych, finansowych i skonsolidowanych bilansów, jak również sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Wykorzystanie zabezpieczonych cyfrowych wersji sprawozdań wielokrotnie przyspieszyło przypływy informacyjne między jednostkami samorządów terytorialnych a regionalnymi izbami obrachunkowymi.

‒ Wieloletnia obsługa aplikacji BeSTi@ dla Ministerstwa Finansów pozwoliła nam torować drogę do rozwoju i realizacji naszych usług związanych z zarządzaniem finansami dla administracji centralnej. W ramach podpisanej umowy skupimy się na rozwoju aplikacji krytycznych oraz poprowadzeniu support center ‒ tłumaczy Tomasz Maćkowiak.

Czytaj także: Cyfrowa transformacja samorządów ‒ generator rozwoju, źródło oszczędności, technologiczne przesilenie czasów pandemii COVID-19

Źródło: Sputnik Software
Udostępnij artykuł: