Srebrny medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Banku BPS i Banków Spółdzielczych z Grupy BPS

Bankowość spółdzielcza

Srebrny medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Banku BPS i Banków Spółdzielczych z Grupy BPS
Fot. BPS

Kapituła Nagród Polskiego Klubu Biznesu przyznała Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. srebrny medal Akademii Polskiego Sukcesu za wspieranie rozwoju regionalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i cywilizacyjnemu gmin i powiatów oraz działanie na rzecz zachowania historycznego dorobku bankowości spółdzielczej.

#BPS nagrodzono za wspieranie rozwoju regionalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i cywilizacyjnemu gmin i powiatów oraz działanie na rzecz zachowania dorobku bankowości spółdzielczej

Uroczysta Gala odbyła się 1 marca w salach Zamku Królewskiego w Warszawie.

–  Nagroda ta jest nagrodą dla wszystkich Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Działają one w oparciu o fundamentalne wartości bankowości spółdzielczej, których celem jest umiejętne dążenie do wypracowania zysku w połączeniu ze społeczną odpowiedzialnością za wspieranie rozwoju regionalnego i rozwój lokalnej przedsiębiorczości – powiedział Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku BPS S.A.

Medale Akademii Polskiego Sukcesu otrzymują najlepsze polskie firmy. Oceniany jest ich wpływ na rozwój gospodarki, zaangażowanie społeczne, relacje z konsumentami produktów i usług, a także wspieranie lokalnych inicjatyw, przedsiębiorczości i działalność charytatywna.

Misja Banku Polskiej Spółdzielczości

Misją Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zrzeszającego 308 Banków Spółdzielczych
w Polsce, jest umacnianie i wsparcie rozwoju sektora polskiej bankowości spółdzielczej jako najpełniejszego wyrazu praktycznego zastosowania postanowienia art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowiącego, że „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest ona realizowana poprzez wspierane funkcjonowania Banków Spółdzielczych tak, aby mogły bezpiecznie zapewniać dostęp do finansowania działalności gospodarczej osobom indywidulanym, przedsiębiorstwom w gminach i powiatach oraz jednostkom samorządu terytorialnego realizującym zadania społeczne na swoim terenie. Działania te oparte są o fundamentalne wartości bankowości spółdzielczej, których celem jest umiejętne dążenie do wypracowania zysku w połączeniu ze społeczną odpowiedzialnością za wspieranie rozwoju regionalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i cywilizacyjnemu mieszkańców gmin i powiatów. Wspierając rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Banki Spółdzielcze zapewniają odpowiedni poziom finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ich indywidualne podejście jest niewątpliwym atutem. Wypracowane przez Banki Spółdzielcze nadwyżki wracają do mieszkańców i firm w formie odsetek od zdeponowanych środków finansowych, wsparcia finansowego dla niekomercyjnych instytucji (szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń itp.) lub współfinansowania różnych lokalnych inicjatyw. W swojej działalności na rzecz otoczenia społecznego Banki Spółdzielcze zwracają uwagę na różne aspekty – zarówno na rozwój infrastruktury, edukację, kulturę, sport, zdrowie czy rozrywkę. Wspierają szkoły i przedszkola, różne zespoły, koła rozwijające zainteresowania, drużyny wszystkich dyscyplin sportowych. Finansują budowę dróg, placów zabaw, budynków użyteczności publicznej (szkoły, biblioteki). Organizują szkolenia i wsparcie przy tworzeniu biznesplanów, pozyskiwaniu funduszy unijnych, inwestycjach. Uczestniczą w akcjach charytatywnych.

Promowanie idei bankowości spółdzielczej w polskiej gospodarce

Oprócz zadań ściśle finansowych Bank Polskiej Spółdzielczości jest zaangażowany w promowanie idei bankowości spółdzielczej w polskiej gospodarce. Inicjuje i organizuje, we współpracy z Bankami Spółdzielczymi, szeroko zakrojone działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w ramach Programu TalentowiSKO oraz wśród studentów uczestnicząc w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Czytaj także: Srebrny medal Akademii Polskiego Sukcesu dla SGB-Banku >>>

Bank Polskiej Spółdzielczości podejmuje także działania zmierzające do zachowania historycznego dorobku bankowości spółdzielczej tworząc w imieniu całego sektora Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Centrum, którego otwarcie jest planowane w I kwartale 2019 r. mieścić się będzie w Centrali Banku BPS w Warszawie. Miejsce to gromadzić będzie, w formule nowoczesnej wystawy, unikalne materiały obrazujące ponad 160‑letnią historię polskiej bankowości spółdzielczej. Placówka ta spełniać będzie funkcje historyczne i edukacyjne. Dowodzić będzie ciągłości ruchu spółdzielczego oraz trwałości wartości, na których jest on zbudowany, jakimi są wspólnota, wzajemna pomoc i odpowiedzialność. Wartości mające znaczenie nie tylko dla samej spółdzielczości, ale także w szerszym wymiarze społecznym.

Udostępnij artykuł: