Średnie oprocentowanie lokat spadło poniżej 3 proc.

Komentarze ekspertów

Ubiegłotygodniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej dała bankom zielone światło do przeprowadzenia kolejnej fali obniżek oprocentowania depozytów. Roczne lokaty dają zarobić średnio 2,89 proc., czyli o ponad 2,5 pkt proc. mniej niż w październiku ub.r.

Na przestrzeni miesiąca przeciętna stawka kwartalnych depozytów spadła o 0,35 pkt proc. do 2,86 proc. w skali roku. Średnie oprocentowanie lokat półrocznych zmniejszyło się o 0,42 pkt proc. do 2,78 proc. Roczne depozyty po spadku o 0,44 pkt proc. od początku maja dają zarobić 2,89 proc., zaś średnie oprocentowanie lokat dwuletnich spadło do 2,98 proc. (-0,37 pkt proc. m/m). Relatywnie mocne cięcie odsetek od bankowych depozytów w ostatnich tygodniach to skumulowany efekt obniżek stóp procentowych z 8 maja i 5 czerwca.

Przeciętne oprocentowanie brutto depozytów (lokat i polisolokat) na 5 tys. zł
130613.of.komentarz.01.508x301
Źródło: Open Finance, stan na 11 czerwca 2013 r.

Od październikowego szczytu średnie oprocentowanie lokat spadło (w zależności od terminu) od 1,87 pkt proc. do 2,53 pkt proc. Najmniej ucierpiały depozyty kwartalne i dwuletnie (spadek odpowiednio o 1,95 i 1,87 pkt proc.), zaś najmocniej obniżono odsetki od lokat półrocznych i rocznych (obniżka odpowiednio o 2,38 i 2,53 pkt proc.). W tym samym czasie wartość stopy referencyjnej zmniejszono z poziomu 4,75 proc. do 2,75 proc., a stawka WIBOR 3M skurczyła się o 2,16 pkt proc. do 2,76 proc.

W comiesięcznym rankingu lokat sporządzanym przez Open Finance wygrywa oferta Idea Banku, który na jednomiesięcznym depozycie płaci 6 proc. w skali roku. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów, którzy zdeponują w banku nie więcej niż 10 tys. zł. W podobny sposób działa oferta Getin Online (internetowy oddział Getin Banku), który oferuje najwyżej oprocentowaną lokatę kwartalną. Nowi klienci mogą założyć depozyt ze stawką 5,5 proc. w skali roku, którego maksymalną kwotę ograniczono – podobnie jak w Idea Banku – do 10 tys. zł. Pierwsze miejsce wśród oferty lokat sześciomiesięcznych należy jednocześnie do FM Banku, Getin Banku oraz Meritum Banku. Instytucje te płacą po 3,9 proc. w skali roku.
130613.of.komentarz.02.400x350

Najwyższe zyski z lokat rocznych oferuje Getin Online z ofertą na 4,15 proc. Warunki te obowiązują jednak tylko do 13 czerwca. Ranking lokat dwuletnich wprawdzie wygrywa Meritum Bank z oprocentowaniem na poziomie 4,5 proc. w skali roku, ale należy zwrócić uwagę, że jest to depozyt ze zmiennym oprocentowaniem, którego wysokość zależy od aktualizowanej co kwartał stopy WIBOR 6M powiększonej o 1,1 pkt proc. marży. Najwyższe odsetki od dwuletnich lokat ze stałym oprocentowaniem płaci natomiast FM Bank, gdzie klienci mogą zarobić 4,3 proc. w skali roku.
130613.of.komentarz.03.400x273

Zaobserwowany w marcu i kwietniu odpływ oszczędności gospodarstw domowych z bankowych lokat dawał cień szansy, że instytucje finansowe zechcą zmniejszyć tempo obniżek oprocentowanie lokat. Kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej dają jednak niezbity argument za dalszym cięciem odsetek, co nie znaczy, że odwrót klientów od lokat jest dla banków bez znaczenia. Każdorazowa publikacja nowej tabeli oprocentowania coraz bardziej przypominać będzie spacer po polu minowym.

Michał Sadrak
Open Finance

Udostępnij artykuł: