Środek na zatory płatnicze

Finanse i gospodarka

Wprowadzona w ostatnim czasie ustawa o terminach płatności ma na celu uregulowanie problemu nieterminowych płatności, pojawiającego się wśród rodzimych firm. W tym samym czasie obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) rosną. Dynamiczny rozwój faktoringu świadczy zarówno o umacnianiu się tego narzędzia na polskim rynku, jak też o wadze problemu zatorów płatniczych.

Wprowadzona w ostatnim czasie ustawa o terminach płatności ma na celu uregulowanie problemu nieterminowych płatności, pojawiającego się wśród rodzimych firm. W tym samym czasie obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) rosną. Dynamiczny rozwój faktoringu świadczy zarówno o umacnianiu się tego narzędzia na polskim rynku, jak też o wadze problemu zatorów płatniczych.

Prawo receptą na zatory płatnicze?

Próbą zaradzenia problemom związanym z zatorami oraz nieterminowymi płatnościami przedsiębiorców jest wprowadzona w ostatnim czasie ustawa o terminach zapłaty. Ma ona na celu zmniejszenie problemów z zatorami płatniczymi oraz ustalenie sztywnego terminu płatności. Zgodnie z jej zapisami, w transakcjach handlowych można zapisać maksymalnie 60-dniowy termin płatności, natomiast w przypadku, gdy stroną jest podmiot publiczny - 30-dniowy. Do ustawy wprowadzono również zapis dotyczący tzw. stałej rekompensaty o wartości 40 euro, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z próbą wyegzekwowania należności od dłużnika oraz zapisy dotyczące przysługujących odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia świadczenia do dnia zapłaty.

"Intencja ustawodawcy jest dobra i nowe przepisy rzeczywiście mogą wpłynąć na zmniejszenie problemu zatorów płatniczych. Istnieją jednak obawy, że może to być kolejny martwy przepis, szczególnie w zakresie przedsiębiorstw. W treści ustawy pozostawiono przedsiębiorcom dowolność w kształtowaniu umów, zresztą trudno wyobrazić sobie wprowadzenie sztywnych regulacji prawnych w tym zakresie. Ustawodawca określa maksymalny termin płatności, jednak daje możliwość negocjacji pomiędzy kontrahentami. W odniesieniu do podmiotów publicznych, w rozumieniu ustawy, nakłada się na nich obowiązek szybkiego rozliczania się z dostawcami. W tym przypadku należy oczekiwać większego efektu w walce z nieterminowymi płatnościami. Tym bardziej, że ustawodawca wprost określa, że niespełnienie wymagań związanych z terminami, oznacza poniesienie dodatkowych kosztów po stronie dłużnika. Przedstawiona ustawa częściowo pomoże w problemie zatorów płatniczych, niewątpliwie jest krokiem w dobrym kierunku. Jednakże problem ten jest bardziej złożony i nie zostanie rozwiązany wyłącznie jedną ustawą o terminach płatności. Dostęp do zewnętrznego finansowania w obecnej sytuacji jest utrudniony, szczególnie dla małych firm. Przedsiębiorcy poszukują więc alternatywnych do kredytu narzędzi, wspierających prowadzenie biznesu w trudnych czasach. Jednym z nich jest faktoring - stabilne i skuteczne źródło finansowania, które chroni firmy przed skutkami zatorów płatniczych" - komentuje Stanisław Atanasow, prezes Zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA.

Faktoring w liczbach

Jak wynika z danych PZF, 19 firm w nim skupionych wypracowało w I kwartale 2013 r. obroty na poziomie 20,3 mld zł. Oznacza to 9,95 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu z 2012 roku. W całym 2012 r. obroty w branży wyniosły 81,8 mld zł -  wynik ten stanowi 21,9 proc. wzrost sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego. Dodatkowo, według danych międzynarodowego stowarzyszenia firm faktoringowych Factors Chain International, Polska plasuje się w czołówce państw europejskich, w których branża faktoringowa rozwija się najszybciej.

Źródło:
Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA
Europejski Fundusz Leasingowy

(1) Obroty firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2013 r., Polski Związek Faktorów
(2) Statystyki Factors Chain International, http://www.fci.nl

Udostępnij artykuł: