Środki dla firm bez historii kredytowej

Finanse i gospodarka

  Środki na pożyczki i poręczenia w unijnym programie JEREMIE mogą być używane w sposób ciągły na bazie tzw. finansowego recyclingu, a nie tylko raz - jak w przypadku dotacji/grantów dla MŚP.

  Środki na pożyczki i poręczenia w unijnym programie JEREMIE mogą być używane w sposób ciągły na bazie tzw. finansowego recyclingu, a nie tylko raz - jak w przypadku dotacji/grantów dla MŚP.

Program JEREMIE jest skierowany do firm we wczesnej fazie rozwoju, tzw. start-ups, bez historii kredytowej i wystarczających zabezpieczeń. Poręczenia mają zabezpieczać spłatę zobowiązań przedsiębiorcy, który uzyskał kredyt lub pożyczkę. Środki są zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni funkcję Menedżera Funduszy Powierniczych JEREMIE, a dystrybuowane przez wyłonionych w konkursach pośredników finansowych (banki).

Cały artykuł "Fundusze europejskie: Fundusze europejskie - jak szukać, żeby znaleźć? (97) Dzień dobry JEREMIE" znajdą Państwo w najnowszym numerze "Nowoczesnego Banku Spółdzielczego - 2014/04"

 

 

 

 

 

 

Udostępnij artykuł: