Środki z JESSICA na remont dworca w Płocku

Bankowość

Już za niespełna rok płocki dworzec stanie się nowoczesnym miejscem, z bogatą ofertą dla podróżnych i mieszkańców. W ramach inicjatywy JESSICA podpisana została umowa na pożyczkę w wysokości 10 mln zł. Na rewitalizację budynku i terenów dworcowych przeznaczone będzie ponad 7,6 mln zł, dzięki pozostałym 2,3 mln zł poprawi się efektywność energetyczna budynku. Powstanie nie tylko nowoczesny dworzec kolejowy i autobusowy, ale znajdą się też tam hotel, punkty gastronomiczne oraz parkingi.

Już za niespełna rok płocki dworzec stanie się nowoczesnym miejscem, z bogatą ofertą dla podróżnych i mieszkańców. W ramach inicjatywy JESSICA podpisana została umowa na pożyczkę w wysokości 10 mln zł. Na rewitalizację budynku i terenów dworcowych przeznaczone będzie ponad 7,6 mln zł, dzięki pozostałym 2,3 mln zł poprawi się efektywność energetyczna budynku. Powstanie nie tylko nowoczesny dworzec kolejowy i autobusowy, ale znajdą się też tam hotel, punkty gastronomiczne oraz parkingi.

W ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej na terenie województwa mazowieckiego Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił pożyczki na projekt zlokalizowany w Płocku. Środki na realizację JESSICA zostały decyzją zarządu województwa przekazane z RPO WM na lata 2007-13. Projekt Rewitalizacja i termomodernizacja budynku dworca PKP w Płocku wraz z terenem przydworcowym realizowany jest przez miejską spółkę RYNEX Sp. z o.o. Jest to już dwunasta inwestycja na Mazowszu, która została zakwalifikowana przez BGK do wsparcia w formie niskooprocentowanej pożyczki.

Ze środków pożyczki sfinansowane zostaną remont elewacji zewnętrznej oraz wnętrza dworca, termomodernizacja budynku, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz nowa aranżacja pomieszczeń. Budynek będzie przystosowany do aktualnych standardów obsługi pasażera, także osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany zostanie również teren wokół dworca,zmodernizowana będzie zajezdnia autobusowa oraz powstaną wiaty osłaniających stanowiska autobusowe.

Przeobrażenie, jakiemu ulegnie dworzec, to świetny przykład łączenia rewitalizacji miejsca oraz zwiększenia jego efektywności energetycznej. Właśnie takie komplementarne podejście do inwestycji to racjonalne wykorzystanie środków unijnych. Warto się go uczyć, bo w tym kierunku zmierza nadchodząca już nowa perspektywa finansowa powiedział marszałek Adam Struzik.

Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku i ma być gotowa do końca grudnia 2014 roku. Oprócz kosztów preferencyjnego oprocentowania pożyczki Inwestor nie poniesie żadnych opłat i prowizji w związku z udzieleniem i obsługą przez BGK pożyczek JESSICA.

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA na Mazowszu przyznał łącznie z dzisiejszą 12 pożyczek na realizację projektów miejskich na kwotę prawie 56 mln zł. W trakcie oceny jest kolejnych 11 wniosków o pożyczkę w wysokości przekraczającej 89 mln zł. Następne decyzje o przyznaniu finansowania będą podjęte na początku przyszłego miesiąca ? powiedział wiceprezes Jarosław Bełdowski.

Uroczystość podpisania umowy w Urzędzie Miejskim w Płocku otworzył prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Na uroczystości obecny był również marszałek Adam Struzik. Umowę pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA w imieniu BGK podpisali Jarosław Bełdowski, Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK oraz prezes zarządu RYNEX Sp z o.o. ? Radosław Bednarski i wiceprezes tej spółki Zbigniew Bednarski.

JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania (np.w formie pożyczki), co wyróżnia JESSICA od systemu dotacyjnego.

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim. We wszystkich województwach, w których BGK wdraża Inicjatywę JESSICA udzielono już wsparcia w wysokości prawie 533 mln zł na finansowanie 52 projektów miejskich.

Działając jako FROM, Bank oferuje preferencyjne wsparcie finansowe inwestorom realizującym projekty miejskie. Zgodnie z założeniami Inicjatywy JESSICA, finansowane projekty mają łączyć w swej istocie aspekt komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru).

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

 

 

Udostępnij artykuł: