SRRK: powstaje pierwsza kompleksowa strategia dla polskiego rynku kapitałowego

Gospodarka

Budynek Ministerstwa Finansów
By Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) ma być ukończona do końca 2018 r. i wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r., poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak.

#MF: Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego ma być ukończona do końca 2018 r. i wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r. #SRRK #MinisterstwoFinansów @MF_GOV_PL

W piątek, 23 lutego, z inicjatywy Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie Rady Rozwoju Rynku Finansowego na temat SRRK.

“SRRK będzie praktycznie pierwszą kompleksową strategią tworzoną dla polskiego rynku kapitałowego. Proszę o otwartość, uczciwość i szczerość. Zależy nam na tym, żeby w ramach prac nad strategią nie było żadnych tematów tabu. Chcemy bardzo dogłębnie analizować rynek dla jego wzrostu i efektywności” – powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak i poprosił przedstawicieli rynku kapitałowego o praktyczne wsparcie i konstruktywną krytykę przy tworzeniu projektu, podano w komunikacie resortu.

Strategia ma być ukończona do końca 2018 r.

Jednocześnie minister zapowiedział, że strategia ma być ukończona do końca 2018 r. i wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r., wskazano także.

Koncepcję strategii tworzy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz BTA Consulting na zlecenie Ministerstwa Finansów. Projekt jest realizowany w ramach zaproponowanego przez Komisję Europejską Programu Wspierania Reform Strukturalnych.

Cel: odzyskanie pozycji Polski jako lidera w regionie

“Według przedstawicieli BTA Consulting projekt strategii ma być szeroki, zaś jego głównym celem jest odzyskanie pozycji Polski jako lidera w regionie. Poprzez wsparcie rozwoju polskiego rynku kapitałowego, strategia powinna wspierać rozwój gospodarczy. Przedstawiciel EBOR, dyrektor regionalny na Polskę i Kraje Bałtyckie Grzegorz Zieliński stwierdził, że czas pracy przy tym projekcie jest bardzo ważny, gdyż polski rynek kapitałowy doszedł do krytycznego momentu rozwoju: liczba debiutów giełdowych utrzymuje się na niskim poziomie, częste są przypadki wycofywania spółek z obrotu giełdowego i znacząco zmniejszyła się aktywność inwestorów (szczególnie indywidualnych)” – czytamy dalej.

Strategia będzie składać się z trzech części

Strategia będzie składać się z trzech głównych części:

* analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy,

* rekomendacji, tj. wskazania konkretnych działań, niezbędnych do przezwyciężenia barier dla rozwoju,

* właściwej strategii wytyczającej dla rządu długoterminowe cele w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych. Mają one wzmocnić polski rynek kapitałowy i sprawić, aby w większym zakresie był on wsparciem dla długoterminowego rozwoju całej polskiej gospodarki, podał resort.

“Obecnie trwają prace nad raportem wstępnym. Kolejnym etapem tworzenia strategii będzie rozesłanie kwestionariuszy oraz rozmowy z przedstawicielami rynku” – podsumowano w komunikacie.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: