Raport BIG : Stabilizacja nastrojów wśród przedsiębiorców

Raporty

W odczuciu przedsiębiorców przez ostatnie trzy miesiące nieznacznie zmalało bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - wynika z 12 edycji cyklicznego Raportu BIG, przygotowywanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Wskaźnik BIG spadł do poziomu 13,37 pkt. i jest o 0,15 pkt. niższy niż podczas pomiaru z lipca bieżącego roku.

W odczuciu przedsiębiorców przez ostatnie trzy miesiące nieznacznie zmalało bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - wynika z 12 edycji cyklicznego Raportu BIG, przygotowywanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Wskaźnik BIG spadł do poziomu 13,37 pkt. i jest o 0,15 pkt. niższy niż podczas pomiaru z lipca bieżącego roku.

wskaznik.big.wykres.021010.Dokładnie od trzech lat BIG InfoMonitor regularnie monitoruje zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania. W wyniku tych działań powstaje Raport BIG, który mierzy poziom bezpieczeństwa działalności gospodarczej, opinie przedsiębiorców w tym zakresie oraz kierunek ich zmian.

W najnowszej edycji Raportu BIG, doszło do znaczących zmian wartości wskaźnika bezpieczeństwa we wszystkich ankietowanych grupach firm. W największym stopniu za pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców odpowiada sektor usług finansowych. W tej grupie odnotowano spadek wskaźnika BIG o ponad 77%, na co w największym stopniu wpłynęły opinie o zmniejszeniu zdolności kontrahentów do regulowania terminowych zobowiązań.

Na przeciwnym biegunie znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorców indywidualnych - w tej grupie odnotowaliśmy znaczącą poprawę nastrojów - wartość wskaźnika bezpieczeństwa wzrosła o niemal 100% do poziomu 22,83pkt. Największy wpływ na poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców indywidualnych miały opinie o zmniejszeniu wpływu nieterminowych płatności na prowadzenie działalności gospodarczej, co przełożyło się na przekonanie o wzroście zdolności kontrahentów do regulowania zobowiązań.

hildebrand.mariusz.01.100x

 

Wyniki badań z najnowszej edycji raportu BIG wskazują na niewielką zmianę bezpieczeństwa gospodarczego w Polsce, w ciągu kwartału główny wskaźnik spadł o 1,1%. Oznacza to, że w 2010 roku nie zdołamy osiągnąć tak wysokiego poziomu bezpieczeństwa jak z początku roku. Należy podkreślić, że istotnym czynnikiem wpływającym na brak kontynuacji trendu wzrostowego nastojów, są deklaracje 74% przedsiębiorców, którzy uważają nieterminowe płatności za poważna barierę w prowadzeniu firmy.

Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

W sytuacji gdy występuje wzrastająca obawa na rynku przed nieterminowymi płatnościami, znacząco zyskuje na znaczeniu weryfikowanie swoich partnerów biznesowych. Dlatego bardzo cenne są informacje mówiące, że dwie trzecie polskich firm sprawdza swoich kontrahentów. Jednym z głównych źródeł z wiedzy o partnerach biznesowych, wskazanym przez ponad połowę przedsiębiorców (52%) są Biura Informacji Gospodarczej.
Wśród pozytywnych informacji należy zwrócić również uwagę na znaczącą większość polskich przedsiębiorców (72%) deklarujących, że kontrahenci ich firm przestrzegają odroczonych terminów zapłaty. Ma to duże przełożenie na opinie o braku potrzeby zapisania ustawowego sztywnego terminu odroczonej zapłaty.

Inną istotną informacją są przewidywania 32% polskich przedsiębiorców wskazujące na poprawę sytuacji firmy w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Należy jednak podkreślić, że na koniec 2010 roku 59% przedsiębiorców nie planuje rozpoczynania nowych inwestycji. Dodatkowo obawy mogą budzić opinie 51% polskich przedsiębiorców, którzy uważają, że podniesienie stawki VAT wpłynie negatywnie na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Udostępnij artykuł: