Stabilizacja nastrojów

Finanse i gospodarka

Sytuacja na rynkach finansowych nieco się uspokoiła. Korzystna rewizja danych o PKB wsparła notowania dolara. Przed nami seria publikacji makroekonomicznych. Z Polski odczyt PKB w II kw. Spodziewam się korzystnego odczytu oraz odrobienia części strat przez złotego.

Sytuacja na rynkach finansowych nieco się uspokoiła. Korzystna rewizja danych o PKB wsparła notowania dolara. Przed nami seria publikacji makroekonomicznych. Z Polski odczyt PKB w II kw. Spodziewam się korzystnego odczytu oraz odrobienia części strat przez złotego.

W czwartek nie doszło do prognozowanego przez amerykańskie media ataku rakietowego na cele w Syrii. Nie nastąpiło również zaostrzenie wojennej retoryki. Handel przebiega w znacznie mniej burzliwej atmosferze.

Na pierwszy plan wysunęły się ponownie wieści napływające z gospodarek. Amerykański Departament Handlu zrewidował dane o wzroście Produktu Krajowego Brutto w Stanach Zjednoczonych w II kw. Według uzupełnionych informacji dynamika PKB w okresie kwiecień-czerwiec wyniosła 2,5 proc. kw/kw w ujęciu anualizowanym w porównaniu do 1,1 proc. osiągniętych kwartał wcześniej. W bliższej polskim standardom metodologii, w ujęciu rok do roku, wzrost wyniósł 1,6 proc. wobec 1,3 proc. między styczniem a marcem. Motorem gospodarki w II kw. stały się wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw. Wzrosły one o 4,6 proc. r/r wobec 1,7 proc. r/r kwartał wcześniej. Kontrybucja tego składnika we wzrost wyniosła 1,48 pp. Konsumpcja, która tradycyjnie w największym stopniu odpowiada za tworzenie PKB za oceanem, zwiększyła się w II kw. o 1,8 proc. r/r, porównywalnie do wyniku z pierwszych miesięcy roku. Jej wkład we wzrost wyniósł 1,21 pp. Nieźle raził sobie również eksport, który zwiększył się o 2,1 proc. r/r, o 1 pp. więcej niż w I kw. Wkład handlu we wzrost okazał się zerowy, co jest dobrym wynikiem biorąc pod uwagę, że kwartał wcześniej ten element odjął od PKB 0,81 pp. Składową, w której obserwowano dalsze osłabienie były wydatki publiczne. Spadły one w II kw. o 2,1 proc. r/r i negatywnie wpłynęły na dynamikę PKB ogółem na poziomie 0,18 pp.

Raport Departamentu Handlu należy ocenić jednoznacznie korzystnie. Wzrost gospodarczy przyspieszył, a jego struktura uległa zrównoważeniu. Firmy zwiększają inwestycje, a gospodarstwa domowe, pomimo szeregu niesprzyjających okoliczności utrzymują konsumpcję na wysokim poziomie. Wydatki na spożycie indywidualne skutecznie rekompensują zacieśnienie fiskalne (ograniczenie deficytu budżetowego). Jednocześnie, pozytywne tendencje obserwowane są w wymianie handlowej. Dane przybliżają perspektywę ograniczenia skali QE3 już na najbliższym posiedzeniu Rezerwy Federalnej 18 września. Podobny wydźwięk mają wczorajsze dane o rejestrujących się po raz pierwszy bezrobotnych. W ubiegłym tygodniu zanotowano piąty najlepszy wynik w tym roku. Daje to podstawy oczekiwać dobrego odczytu danych o zatrudnieniu i bezrobociu w sierpniu (publikacja w piątek, 6 września). Po wczorajszych odczytach dolar pozostaje mocniejszy.

Dziś sporo ciekawych figur. O 10.00 GUS przedstawi raport o PKB w II kw. Spodziewam się wyniku nie gorszego niż wstępny odczyt sprzed 2 tygodni (0,8 proc. r/r). Dane powinny wspierać złotego. Oprócz tego na uwagę zasługuje publikacja indeksu nastrojów konsumentów w USA.

EURPLN: Złoty pozostał stabilny wobec euro i osłabił się nieznacznie w relacji do dolara w czwartek. Kurs EUR/PLN utrzymał się poniżej psychologicznej bariery 4,3000. Nie nastąpiło jednak silniejsze korekcyjne umocnienie polskiej waluty. W naszej ocenie, potencjał wzrostowy kursu w krótkim terminie już się wyczerpał. W końcówce tygodnia spodziewamy się przyspieszenia spadkowej tendencji kursu i ruchu w kierunku 4,2650. Publikacja danych o PKB w II kw. powinna sprzyjać aprecjacji złotego wobec najważniejszych walut. 

EURUSD: Pojawiły się silniejsze spadki. Kurs wybił się z konsolidacji poniżej 1,3300 i wykonał ruch w kierunku 1,3200. Okolice tego poziomu będą stanowić obecnie kluczowe wsparcie dla rynku. Nie zakładamy, że dziś dojdzie do jego przełamania. Spodziewamy się korekcyjnych wzrostów notowań w okolice 1,3300. Mnogość zaplanowanych na dziś publikacji będzie sprzyjać wzmożonej zmienności.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: