Stabilizuje się sytuacja na rynku mieszkaniowym

Komentarze ekspertów

Ostatnie miesiące przyniosły stabilizację liczby oddawanych do użytkowania mieszkań w skali roku. Uspokaja się też sytuacja pod względem rozpoczynany inwestycji oraz wydawanych pozwoleń na budowę.

Ostatnie miesiące przyniosły stabilizację liczby oddawanych do użytkowania mieszkań w skali roku. Uspokaja się też sytuacja pod względem rozpoczynany inwestycji oraz wydawanych pozwoleń na budowę.

W ostatnich 12 miesiącach do użytkowania oddano łącznie 153,2 tys. mieszkań - wynika z najnowszych danych głównego Urzędu Statystycznego. Roczna dynamika przyrostu ich liczby wyniosła więc 6,1 proc., przy czym systematycznie, od września ubiegłego roku, kiedy wyniosła prawie 19,1 proc., z miesiąca na miesiąc maleje. Od listopada ub.r., kiedy roczna liczba oddanych do użytkowania lokali przekroczyła 150 tys., utrzymuje się na stabilnym poziomie, wahając się nieznacznie w zakresie od 151 do 153,5 tys.

Ta stabilizacja jest zasługą przede wszystkim inwestorów indywidualnych, którzy z miesiąca na miesiąc oddają nieznacznie, ale jednak coraz więcej inwestycji, podczas gdy w przypadku firm deweloperskich liczba ta w podobnym tempie spada. Deweloperzy w skali roku oddali 61,9 tys. mieszkań, co w skali oznacza dynamikę na poziomie plus 7,45 proc., ale w skali miesiąca już minus 1,1 proc.

Mieszkania oddawane do użytkowania w kolejnych rocznych okresach
130722.mieszkania.oddane.lipiec2013.01.570x306
Źródło: GUS, obliczenia Open Finance.

Szybko do niedawna rosnąca dynamika spadku liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w ostatnich 12 miesiącach, w czerwcu zatrzymała się na poziomie zbliżonym do tego sprzed miesiąca, osiągając minus 26,25 proc. Łącznie rozpoczętych lokali naliczono 120,1 tys., o 1,5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Deweloperzy w skali roku rozpoczęli budowę 43,6 tys. jednostek mieszkalnych, czyli o 38,5 proc. mniej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Dynamika spadku utrzymuje się na wysokim poziomie, ale rośnie już w takim tempie jak w ostatnich miesiącach. Można nawet mówić o pewnej stabilizacji.

Mieszkania, których budowę rozpoczynano w kolejnych rocznych okresach
130722.mieszkania.rozpoczete.lipiec2013.01.570x305
Źródło: GUS, obliczenia Open Finance.

Podobnie sytuacja przedstawia się także pod względem liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia. W ciągu 12 miesięcy liczba ta łącznie wyniosła 144,95 tys. Nie była tak niska od co najmniej ostatnich pięciu lat. Jest to zasługą wyhamowania działalności zarówno przez deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych. W tym pierwszym segmencie rynku uzyskano w ciągu roku pozwolenia na budowę 59,7 tys. lokali (o 31 proc. mniej niż rok wcześniej), zaś w drugim 79,5 tys. (o 13,9 proc. mniej niż przed rokiem). O ile jednak w przypadku mieszkań przeznaczonych na sprzedaż można zaobserwować w ostatnich latach pewną cykliczność, tak po stronie inwestorów indywidualnych ostatnich pięć lat oznacza w zasadzie niemal nieprzerwaną tendencję spadkową.

Mieszkania, na realizację których wydawano pozwolenia w kolejnych rocznych okresach
130722.wydane.pozwolenia.lipiec2013.01.569x305
Źródło: GUS, obliczenia Open Finance.

Komentarz i prognoza

Ostatnie miesiące przyniosły stabilizację pod względem liczby oddawanych do użytkowania mieszkań w skali roku. W nadchodzących miesiącach najprawdopodobniej będziemy obserwować jej stopniowy spadek. W przypadku deweloperów już jest on widoczny, na razie jednak przybywa oddawanych inwestycji, realizowanych przez inwestorów indywidualnych, co równoważy ten ubytek.

Nadal utrzymuje się wysoka roczna dynamika spadku liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia. W jednym i drugim przypadku widać jednak oznaki spowolnienia tempa spadku, co może sugerować, że w tych dwóch elementach rynek mieszkaniowy zbliża się do koniunkturalnego dołka.

Bernard Waszczyk
Open Finance

Udostępnij artykuł: